Documenten juni 2022

Leidraad Constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb

Een lange weg is inmiddels bewandeld om te komen tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Als wij ervan uitgaan dat het digitale stelsel (DSO) op orde is en er voldoende kwaliteitsborgers zijn, zal naar verwachting op 1 januari 2023 de Wkb voor gevolgklasse 1 in werking treden.