Leidraad Constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb

Een lange weg is inmiddels bewandeld om te komen tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Als wij ervan uitgaan dat het digitale stelsel (DSO) op orde is en er voldoende kwaliteitsborgers zijn, zal naar verwachting op 1 januari 2023 de Wkb voor gevolgklasse 1 in werking treden.

Vast staat dat daarmee de behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning en het toezicht op de verleende vergunningen zullen veranderen. Onze inhoudelijke rol zal voor een groot deel overgaan in een procesrol, hierdoor zullen interne gemeentelijke processen op een andere wijze moeten worden ingericht. Over onze nieuwe rol en over de wijze waarop de constructieve veiligheid voor de bouwwerken die onder de Wkb vallen, wordt geborgd, zijn nog veel vragen en onduidelijkheden.

Om hierop antwoord te kunnen geven, is de COBc Werkgroep “Wet kwaliteitsborging” ingesteld. In een kort tijdbestek heeft deze werkgroep een leidraad opgesteld. Deze leidraad gaat niet alleen in op de nieuwe fasen en rollen van het bevoegd gezag, maar kan ook als onderlegger worden gebruikt voor het opstellen van het interne VTH-beleid  na invoering van de Wkb. Met deze leidraad in uw hand wens ik u veel wijsheid toe bij invulling van uw toekomstige rol maar ook bij het opstellen van uw eigen VTH-beleid, onder het motto: Je bent ervan en je blijft ervan 

PDF document Download:Leidraad Constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb (1.1 MB)

Een lange weg is inmiddels bewandeld om te komen tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Als wij ervan uitgaan dat het digitale stelsel (DSO) op orde is en er voldoende kwaliteitsborgers zijn, zal naar verwachting op 1 januari 2023 de Wkb voor gevolgklasse 1 in werking treden.

Vast staat dat daarmee de behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning en het toezicht op de verleende vergunningen zullen veranderen. Onze inhoudelijke rol zal voor een groot deel overgaan in een procesrol, hierdoor zullen interne gemeentelijke processen op een andere wijze moeten worden ingericht. Over onze nieuwe rol en over de wijze waarop de constructieve veiligheid voor de bouwwerken die onder de Wkb vallen, wordt geborgd, zijn nog veel vragen en onduidelijkheden.

Om hierop antwoord te kunnen geven, is de COBc Werkgroep “Wet kwaliteitsborging” ingesteld. In een kort tijdbestek heeft deze werkgroep een leidraad opgesteld. Deze leidraad gaat niet alleen in op de nieuwe fasen en rollen van het bevoegd gezag, maar kan ook als onderlegger worden gebruikt voor het opstellen van het interne VTH-beleid  na invoering van de Wkb. Met deze leidraad in uw hand wens ik u veel wijsheid toe bij invulling van uw toekomstige rol maar ook bij het opstellen van uw eigen VTH-beleid, onder het motto: Je bent ervan en je blijft ervan 

Bron: COBc 08-06-2022