Handreiking tiny houses

Handreiking tiny houses: Een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met initiatieven voor tiny houses. Deze kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen moeten volgens de bouwregelgeving wel ‘gewoon’ voldoen aan de bouwregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving voor de gebruiksfunctie 'wonen’. Maar dat levert soms nog wel wat uitdagingen op en laat ook zien dat niet alle onderdelen van onze bouwregelgeving zijn ontwikkeld voor dit type woningen.

 

Bijlage:

PDF document Download:Handreiking tiny houses (1.25 MB)

Handreiking tiny houses: Een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met initiatieven voor tiny houses. Deze kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen moeten volgens de bouwregelgeving wel ‘gewoon’ voldoen aan de bouwregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving voor de gebruiksfunctie 'wonen’. Maar dat levert soms nog wel wat uitdagingen op en laat ook zien dat niet alle onderdelen van onze bouwregelgeving zijn ontwikkeld voor dit type woningen.

 

Bijlage:

Bron: VBWTN Nieman 12-09-2022