Bouwbesluit 2012 / Bbl

Per 1 januari 2024 is het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op deze pagina vindt u de meest actuele versie, en wordt u op de hoogte gehouden van nieuws over het Bbl.

Nieuws