iTP integraal toezichtsprotocol

Hier vindt u informatie
over het iTP integraal toezichtsprotocol

Klik hier voor de iTP-website (let op! Deze site is niet meer actueel, sinds 2015 is de site niet meer in onderhoud bij VBWTN)

Het integraal Toezicht Protocol is een gezamenlijk product van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Platform milieuhandhaving grote gemeenten en BrandweerNL. Het integraal Toezichtsprotocol wordt door de Rijksoverheid ondersteund en geaccepteerd als landelijk standaard hulpmiddel bij de uitvoering van het omgevingstoezicht. Daarnaast is het protocol inmiddels ingebouwd in diverse VTH applicaties en wordt er tevens naar verwezen in de in ontwikkeling zijnde instrumenten voor private kwaliteitsborging

Alle informatie, de matrixen en de checklisten van het itp Vindt u op de nieuwe website www.toezichtsprotocol.nl

Vereniging BWTPlatform Milieuhandhaving Grote Gemeenten