Private Kwaliteitsborging

Het laatste formele nieuws rond de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen betrof de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 4 juli 2017. De minister (Plasterk) heeft toen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel gevraagd om uitstel van stemming, aangezien het er naar uit zag dat er geen meerderheid zou zijn die het wetsvoorstel steunde.

 

Het wetsvoorstel heeft vervolgens lang stilgelegen doordat er een nieuw kabinet moest worden geformeerd, en de nieuwe minster (Ollongren) uiteraard tijd nodig had om zich alle dossiers eigen te maken. Daarbij heeft dit dossier ook niet de hoogste prioriteit.


In maart 2018 kwam er toch nieuws tijdens een commissievergadering dat de minister met een brief zou komen richting Eerste Kamer, over hoe zijn verder wil met het wetsvoorstel.

Door deze aankondiging kwam er weer wat beweging bij diverse partijen en dit heeft onder andere geresulteerd in een brief van de VNG, Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis, die nog wel een aantal plooien rechtgestreken willen zien worden voordat zij het wetsvoorstel omarmen.

De minister heeft kennis genomen van deze brief en ook een brief van een aantal deskundigen op dit vlak, en het is nu afwachten wanneer de beloofde brief van de minister aan de Eerste Kamer komt.

Wel is al in de wandelgangen steeds duidelijker te horen dat de minister de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet meer los van de Omgevingswet wil invoeren, hetgeen inhoudt, dat de Wkb pas op zijn vroegst in 2021 in werking zal treden.
 

Nieuws