Private Kwaliteitsborging

Op 18 april 2016 heeft de regering het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu aan de politiek om het wetsvoorstel aan te nemen, of nog niet akkoord te gaan met het huidige wetsvoorstel. Op deze pagina houden we u van het laatste nieuws over dit wetsvoorstel op de hoogte.

Op 25 mei 2016 heeft de vereniging BWT een reactie gestuurd aan het ministerie van Binnenlandse zaken. Op 28 november 2014 heeft de vereniging bij de reactie op de consultatieversie van de wet een checklist opgesteld met 60 punten. Deze checklist is nu nagelopen op alle beschikbare stukken zoals aangepast wetsvoorstel, Memorie van toelichting, concept AMvB en andere relevante stukken. De conclusie is dat van de Checklist nog maar 22 van de 60 punten konden worden afgevinkt, en dus nog 38 punten onvoldoende of niet zijn ingevuld waardoor deze wet volgens de vereniging BWT Nederland zoals hij er nu ligt nog niet in werking kan treden.

Onder het motto, kan het ook anders, heeft de werkgroep van de vereniging BWT Nederland een alternatief voorstel uitgewerkt. Dit voorstel betreft geen formeel voorstel van de vereniging, maar laat wel zien dat kwaliteitsborging volgens de vereniging ook een anders en eenvoudiger kan worden georganiseerd en geborgd.

Veel informatie over private kwaliteitsborging is ook te vinden op de website van de kwartiermakers www.stichtingibk.nl

Hoe de verder behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging verloopt vindt u hier.

Nieuws