Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad

Volgens velen is herbestemming en verbouw van bestaande gebouwen (transformatie) de bouwopgave bij uitstek voor de komende decennia. Daarnaast is door het lage vervangingstempo steeds aandacht nodig voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Bouwbesluit 2012 heeft voor beide de drempel verlaagd, maar hoe gaan we daar nu verstandig mee om? Dat is het onderwerp waar het om draait in dit project, waarin de VBWTN samenwerkt met andere brancheorganisaties en o.a. SBR en Nieman Raadgevend Ingenieurs