Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad

Volgens velen is herbestemming en verbouw van bestaande gebouwen (transformatie) de bouwopgave bij uitstek voor de komende decennia. Daarnaast is door het lage vervangingstempo steeds aandacht nodig voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Bouwbesluit 2012 heeft voor beide de drempel verlaagd, maar hoe gaan we daar nu verstandig mee om? Dat is het onderwerp waar het om draait in dit project, waarin de VBWTN samenwerkt met andere brancheorganisaties en o.a. Het Nationaal Renovatie Platvorm en het Instituut Fysieke Veiligheid.

 

De Vereniging BWT is momenteel bezig om samen met het IFV en BrandweerNL een handreiking 'Bouwtechnische voorschriften onder de Omgevingswet' te3 ontwikkelen. Deze richtlijn helpt de gemeente om een voldoende veiligheidsniveau af te dwingen bij transformatie en gebruikswijziging waarbij het bestaand niveau van de Bouwregelgeving (nu het Bouwbesluit, straks het Besluit bouwwerken leefomgeving) onvoldoende veiligheidsniveau regelen. In de huidige wetgeving ook wel het toepassen van artikel 13 Woningwet genoemd. Deze richtlijn zal hier medio april 2021 worden geplaatst.

 

Nieuws