Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2

Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), dat is wat de samenleving van de overheid verwacht.

Nieuws