Agenda 2022

Maart 16

Erfgoed en energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen. Om dat doel te bereiken, gaat Nederland onder andere over op duurzaam opgewekte energie. Ook de monumentensector wil een bijdrage leveren aan de doelstellingen. De sector wil een CO₂-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed en voor een duurzaam klimaat

Apr 06

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Zonnepanelen, installaties en monumenten’

Het verduurzamen van een monument omvat niet alleen het beperken van energieverlies door isoleren, maar steeds vaker ook het toepassen van zonnepanelen om een deel van de eigen energiebehoefte te dekken. Het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen is niet langer een beslissend criterium, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. Wat is wel en niet toelaatbaar en hoe leg je dat juridisch afdwingbaar vast?

Apr 11

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid

Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving: van iedereen en alle sectoren wordt verwacht om aan deze opgaven een bijdrage te leveren. Dus ook het erfgoedveld. Overheden en erfgoedorganisaties nemen dan ook steeds meer duurzaamheid in hun erfgoedbeleid op en omgekeerd.

Apr 13

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt adviseren én stimuleren op dit terrein.

Mei 16

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? In deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt adviseren én stimuleren op dit terrein.

Juni 21

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid

Ben jij erfgoedprofessional? Weet dan dat jouw kennis van erfgoed en duurzaamheid ook nuttig is bij de energietransitie! In de cursus ‘Erfgoed en duurzaamheidsbeleid’ leer je hoe je verduurzaming opneemt in het erfgoedbeleid.