Nieuws februari 2021

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

MPG: buigen of barsten?

Juni 2016 bracht de SER het rapport uit ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. Nu, bijna vijf jaar later, schrijft de SER-reflectiegroep in een brief aan staatssecretaris Stientje Van Veldhoven: “Voor de versnellingsfase zijn de huidige overheidssturing, de organisatievorm, het uitvoeringsprogramma, de beschikbare middelen en globale doelen te vrijblijvend en ontoereikend”.

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Voor architecten, adviseurs, inspecteurs, aannemers en gemeentelijk toezichthouders heeft ERM een speciale website gemaakt over de technische en uitvoeringsaspecten van het verduurzamen van monumenten: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. De site beschrijft niet zozeer de kansen of ambities voor verduurzaming, maar vooral de onderwerpen waar je tegen aanloopt als je de daad bij het woord voegt (ontwerp en realisatie). Verduurzaming is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het onderhouden en restaureren van monumenten. Verduurzaming is daarom opgenomen in allerlei uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De site zet die informatie overzichtelijk bij elkaar en voegt extra informatie toe.

Informatie NTA 8800 RVO

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling wordt verruimd! Dit maakt het voor energieadviseurs, die nog niet het bewijs van vakbekwaamheid hebben, maar wel aantoonbaar in staat zijn de opname van de energieprestatie te doen (d.w.z. dat ze alle examenmodules hebben behaald met uitzondering van de software-module), mogelijk om naast het opnemen van gebouwen ook de energieprestatie te registreren. Dit geldt zowel voor energielabels als voor BENG-berekeningen. De overgangsregeling geldt tot 1 juli 2021.