Nieuws maart 2021

Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

Informatie over de juridische aspecten van duurzaam gebruik van daken, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen en het aanleggen van een groen of groen-blauw dak.

‘Maak groene renovatie topprioriteit in de komende regeerperiode’

Kom met een nationaal uitvoeringsprogramma om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Maak tempo door eerst vooral in te zetten op isolatie en rendabele vormen van decentrale opwekking. Die oproep doet een brede coalitie van marktpartijen, belangenorganisaties en NGO’s vandaag aan de politiek in aanloop naar het Regeerakkoord. Het manifest werd overhandigd aan een delegatie van Tweede-Kamerleden tijdens een gespreksbijeenkomst in Den Haag.

Geluidseisen warmtepompen en airco’s worden aangescherpt

Per 1 april 2021 worden nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

Elk dak een waarde en zonpotentie

Wat zijn de mogelijkheden voor meer zonnepanelen op het historische dakenlandschap van Amersfoort? Met deze vraag maakte de gemeente Amersfoort eerst een waardenkaart voor de daken. Daarop droeg de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij aan het vertalen van die waarden naar een zonnepanelenkaart. Doel ervan is om burgers en gemeenteraad te helpen een afweging te maken tussen behoud van de monumentale waarde van het dakenlandschap, en de mate waarin eigenaren hun binnenstadpand toch kunnen verduurzamen met zonnepanelen.

Handreiking Advies Veilige PV-systemen

"Met zonnepanelen op het dak wordt een extra kans op brand geïntroduceerd. Als je dat doet zonder extra veiligheidsmaatregelen te nemen, kan een brand snel escaleren. In de handreiking adviseren we hoe de risico's bij aanleg en gebruik van zonnepanelen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Ook geven we handvatten aan de brandweer om bij een incident veilig en snel te kunnen handelen" vertelt Machteld Lamers, projectleider Energietransitie Amsterdam-Amstelland, over de Handreiking Advies Veilige PV-systemen.

Beantwoording Kamervragen over stijgende kosten nieuwbouw door BENG-eisen

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Kosten nieuwbouw stijgen met 16 procent door BENG-eisen’. BENG staat voor: bijna-energieneutrale gebouwen.

Standaard voor woningisolatie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van BZK de standaard voor woningenisolatie gepresenteerd. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden. De standaard vloeit voort uit het Klimaatakkoord en is opgesteld door een commissie met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals de VNG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Duurzaam veilig? Hoe dan!

Zonnepanelen op het dak, accu’s van e-bikes, laadpalen in parkeergarages. De lijst aan nieuwe, vaak duurzame ontwikkelingen is eindeloos. Daar komen echter ook nieuwe risico’s bij kijken. Reden voor het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland om de handen ineen te slaan en een gezamenlijk Position Paper ‘Duurzaam veilig’ uit te brengen.

Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt

Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5 te brengen). Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit Februari 2021

Gelukkig nieuwjaar wensen kan en mag niet meer eind februari. Daarbij voelt het ook ongepast gezien de hoeveelheid werk die de afgelopen twee maanden is verzet. Er is wederom niet stilgezeten bij de Directie Bouwen en Energie. In deze editie van de nieuwsbrief is te lezen wat zich de eerste twee maanden van 2021 zoal heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld de brief aan gemeenten die is verstuurd, de Climate Adaption Summit die heeft plaatsgevonden, de aanpassing van de ISDE, het Volkshuisvestingsfonds dat is opgericht, kamervragen over bouwen met hout en nog veel meer. Veel leesplezier! Brief aan gemeenten over Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving Meer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen Volkshuisvestingsfonds: €450 miljoen voor verbeteren leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden Van SEEH naar ISDE Budget SEEH Vereniging van Eigenaren Internationale klimaatadaptatietop een succes Kamervragen over de bijdrage van bouwen met hout aan klimaatambities Ruim 550 miljoen verstrekt aan woningeigenaren en VVE’s via Warmtefonds Twee nieuwe rapporten over klimaatadaptieve maatregelen Handreiking stikstofvrij bouwen voor gemeenten Aanpassing Milieulijst voor vermindering stikstofuitstoot