Nieuws april 2021

De EPBD-richtlijn aan de hand van 4 infographics

De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Deze bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische vervoertuigen. Om hierin inzicht te geven ontwikkelden wij 4 infographics.

Aanbiedingsbrief voorhang Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.