Nieuws mei 2021

Kennisbundel Zonnepanelen

Omdat het aantal zonnepanelen in Nederland jaarlijks toeneemt, leven er veel vragen over dit onderwerp. Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? Welke veiligheidsaspecten spelen een rol bij zonnepanelen? In de nieuwe kennisbundel Zonnepanelen wordt ingegaan op deze vragen.

Kennisbundel Geothermie

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in vier documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel over waterstof is inmiddels verschenen. In de tweede bundel staat geothermie (aardwarmte) centraal. De komende weken volgen kennisbundels over zonnepanelen en windturbines.

Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in een viertal documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel gaat over waterstof in de gebouwde omgeving. De komende weken volgen kennisbundels over geothermie, zonnepanelen en windturbines.