Nieuws 2021

Nieuwsbrief 22 december 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022

Gemeenten kunnen vanaf 3 november het voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 downloaden. Dit voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers bewuster te maken van de schadelijke effecten voor zichzelf en hun omgeving.

Nieuwsbrief 25 oktober 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Meer aandacht voor goed ventileren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT PER 1 JULI 2021

De Rijksoverheid kondigde in een nieuwsbericht aan dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.

Nieuwsbrief BWT app - april 2021

Vandaag is er een nieuwsbrief over de BWT app verspreid. Deze is naar alle deelnemers gestuurd die al in de bwt-app zitte. Deze keer is de nieuwsbrief breder is verspreid. In de nieuwsbrief staat de oproep om je aan te melden voor de BWT-app.

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit Februari 2021

Gelukkig nieuwjaar wensen kan en mag niet meer eind februari. Daarbij voelt het ook ongepast gezien de hoeveelheid werk die de afgelopen twee maanden is verzet. Er is wederom niet stilgezeten bij de Directie Bouwen en Energie. In deze editie van de nieuwsbrief is te lezen wat zich de eerste twee maanden van 2021 zoal heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld de brief aan gemeenten die is verstuurd, de Climate Adaption Summit die heeft plaatsgevonden, de aanpassing van de ISDE, het Volkshuisvestingsfonds dat is opgericht, kamervragen over bouwen met hout en nog veel meer. Veel leesplezier! Brief aan gemeenten over Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving Meer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen Volkshuisvestingsfonds: €450 miljoen voor verbeteren leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden Van SEEH naar ISDE Budget SEEH Vereniging van Eigenaren Internationale klimaatadaptatietop een succes Kamervragen over de bijdrage van bouwen met hout aan klimaatambities Ruim 550 miljoen verstrekt aan woningeigenaren en VVE’s via Warmtefonds Twee nieuwe rapporten over klimaatadaptieve maatregelen Handreiking stikstofvrij bouwen voor gemeenten Aanpassing Milieulijst voor vermindering stikstofuitstoot

NEN organiseert webinar ‘Daglicht: factoren voor gezondheid

Nu we steeds meer binnen zitten is het belangrijker dan ooit om voldoende daglicht in onze gebouwen te krijgen. Op 11 maart 2021 organiseert NEN samen met NSVV en Dutch Daylight een kosteloos webinar waarin wordt toegelicht waarom daglicht zo belangrijk is en hoe de nieuwe bepalingsmethode werkt.