Nieuws maart 2021

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit Februari 2021

Gelukkig nieuwjaar wensen kan en mag niet meer eind februari. Daarbij voelt het ook ongepast gezien de hoeveelheid werk die de afgelopen twee maanden is verzet. Er is wederom niet stilgezeten bij de Directie Bouwen en Energie. In deze editie van de nieuwsbrief is te lezen wat zich de eerste twee maanden van 2021 zoal heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld de brief aan gemeenten die is verstuurd, de Climate Adaption Summit die heeft plaatsgevonden, de aanpassing van de ISDE, het Volkshuisvestingsfonds dat is opgericht, kamervragen over bouwen met hout en nog veel meer. Veel leesplezier! Brief aan gemeenten over Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving Meer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen Volkshuisvestingsfonds: €450 miljoen voor verbeteren leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden Van SEEH naar ISDE Budget SEEH Vereniging van Eigenaren Internationale klimaatadaptatietop een succes Kamervragen over de bijdrage van bouwen met hout aan klimaatambities Ruim 550 miljoen verstrekt aan woningeigenaren en VVE’s via Warmtefonds Twee nieuwe rapporten over klimaatadaptieve maatregelen Handreiking stikstofvrij bouwen voor gemeenten Aanpassing Milieulijst voor vermindering stikstofuitstoot