Leges zijn de molensteen om de nek van de private kwaliteitsborging

Voordat het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen door de minister naar de ministerraad zal worden gestuurd is het eerst nog wachten op een aantal onderzoeksrapporten. Deze rapporten gaan eigenlijk allemaal over de financierbaarheid van het nieuwe stelsel. Het ene onderzoek richt zich meer op de maatschappelijke kosten en baten terwijl het andere rapport meer kijkt naar de administratieve lasten. Een derde rapport kijkt vervolgens naar wat het stelsel gaat kosten voor het bedrijfsleven.  Wat de rapporten niet laten zien is in hoeverre bij de invoering van eerste fase van de wet (Gevolgklasse 1) de leges zullen afnemen. En dat blijkt uit de impactanalyses van gemeenten slechts beperkt te zijn.

In het Cobouw artikel van 8 december wordt gesproken over een tekortkoming in de definitie die Actal (schrijver van één van de rapporten) zou hebben gebruikt voor regeldruk, waardoor de legesverlagingen niet zijn meegenomen.

Maar die legesverlagingen zijn helemaal niet zo groot blijkt uit de impactanalyses die door gemeenten op verzoek van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht zijn gemaakt.

Uit een samenvattend rapport van de impactanalyses blijkt namelijk dat bij invoering van het stelsel voor private kwaliteitsborging waarbij wordt begonnen met de lage risico categorie, de leges gemiddeld slechts met 17% zullen afnemen. Het rapport geeft verder aan hoe gemeenten komen tot kostendekkendheid van hun takenpakket voor het behandelen van aanvragen en het toezicht op omgevingsvergunningen bouw.

Duidelijk is echter ook uit de verschillende impactanalyses gebleken dat de invulling van het takenpakket enorm verschilt. Dit heeft onder andere te maken met de omvang van de gemeente, de bouwopgaaf van de gemeente en op welke wijze de gemeente haar taak binnen de bestuurlijke ruimte invuld. Daarnaast zijn er ook grote verschillen tussen groei- of krimpgemeenten en tussen nieuwbouw- en beheer gemeenten.

In het rapport is het gemiddelde van al deze zeer verschillende gemeenten opgenomen waardoor toch een goed beeld ontstaat van de kosten en inkomsten van het product 'omgevingsvergunning bouw'. En uit het rapport kan dan ook de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de legesverlaging bij invoering van de eerste fase slechts beperkt is. Namelijk gemiddeld 17% van de huidige leges.

Lees hier het rapport Toelichting resultaten impact leges

Voor vragen over dit rapport kunt een mail sturen aan wa@vereniging-bwt.nl

 

Bron: VBWTN 09-12-2015

Auteur: Wico Ankersmit VBWTN

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Leges Kwaliteitsborging voor de bouw