Nieuws 2016

Een nieuwe norm voor de parkeergarage van de toekomst!

NEN 2443:2013 ‘’Parkeergarages – veiligheid’’ is een norm die zich richt op diverse aspecten van parkeergarages. Door ontwikkelingen zijn er goede redenen om NEN 2443te herzien. NEN organiseert een bijeenkomst om de interesse voor de herziening van NEN 2243 te peilen.

Eisen aan duurzaamheid nieuwe huizen en kantoren

De bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten. Vanaf 2018 gelden er minimum-eisen voor de duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren. Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van afdanken. Door de milieugegevens van alle gebruikte materialen in een computerprogramma in te voeren, rolt er een uitkomst over de duurzaamheid van het hele gebouw uit de berekening.

Mailing Omgevingsloket online 21 december 2016

inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op 16 januari 2017 Koppeling Omgevingsloket online en Landelijk Asbestvolgsysteem Openingstijden helpdesk Omgevingsloket online tijdens de feestdagen Toevoegen adviesdocumenten in Omgevingsloket Reparaties en wijzigingen normen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling gepubliceerd

Omgevingswet: zorgvuldige afweging en juiste onderbouwing

Juristen spelen een belangrijke ondersteunende rol bij de invoering van de Omgevingswet. Het is straks aan de juristen binnen gemeenten om ervoor te zorgen dat de integrale afweging die de wet vereist zorgvuldig gebeurt en dat de onderbouwing van een besluit klopt.

Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan energietransitie?

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. Dat blijkt uit de ‘rode brochure’ die Stroomversnelling samen met bouwers, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen heeft ontwikkeld. Normalisatie is tevens een belangrijk instrument om deze energietransitie te versnellen. NEN heeft daartoe een normalisatieagenda ontwikkeld.

VNG-reactie op Notaoverleg Omgevingswet in Tweede Kamer

Op 19 december was in de Tweede Kamer het Notaoverleg over de Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Gestart werd met minister Blok over het Besluit bouwwerken leefomgeving, daarna kwamen de overige Besluiten en de geplande Invoeringswet aan de orde. In dit bericht leest u de reactie van de VNG.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 39

De afgelopen week verscheen nr 39 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.

Opbrengst Dag van de Omgevingswet gebundeld

Vandaag heeft de heer Boudewijn Revis, lid van het VNG-bestuur en wethouder in Den Haag het eerste exemplaar van het boek ‘Megawet in wording krijgt steeds meer vorm’ in ontvangst genomen. De publicatie bevat een uitgebreide terugblik op de vijfde editie van de drukbezochte Nationale Dag van de Omgevingswet van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals.

Nieuwsbrief 20 december 2016

Vandaag is de nieuwsflits van 20 december verzonden.

Leges: zes andere kanten

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de Omgevingswet staan voor de deur. Beide wetten hebben een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen mark en overheid tot gevolg.

Oud bestemmingsplan? Dan kunt u gratis (ver)bouwen

Plannen voor een pergola, dakkapel of andere klussen waarvoor een bouwvergunning is vereist? Controleer dan hoe oud het bestemmingsplan is voor de locatie waar u gaat klussen. Want als het bestemmingsplan minstens tien jaar oud is, hoeft u geen bouwleges te betalen aan de gemeente - en kunt u honderden, soms duizenden euro's besparen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 12

Afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 12 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Omgevingswet: iedereen toegang tot dezelfde informatie

Van raadslid tot jurist en van inwoner tot wethouder: we zien straks op een digitale kaart wat er wel en niet mogelijk is op een bepaalde plek. Het is de bedoeling van de Omgevingswet dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.

Pionieren met de omgevingswet

Vandaag presenteert minister Schultz het rapport ‘Pionieren met de Omgevingswet’ waarin tussentijdse resultaten staan van de eerste circa 300 projecten, experimenten en pilots. Deze pilots laten pioniersgeest en enthousiasme zien. Het rapport laat inspirerende en concrete voorbeelden zien waarin onder andere participatie, digitalisering en duurzame innovatie worden toegepast.

Reactie VBWTB op de consultatieversie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Tot 1 oktober 2016 kon er worden gereageerd op de consultatieversie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. De vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft met behulp van de werkgroep private kwaliteitsborging een reactie opgesteld. Aangezien de vereniging nog grote bedenkingen heeft tegen de Wet met het voorgestelde stelsel was het lastig om inhoudelijk op de AMvB te reageren die de details van het stelsel beschrijft.