Nieuws 2016

Reactie VBWTB op de consultatieversie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Tot 1 oktober 2016 kon er worden gereageerd op de consultatieversie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. De vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft met behulp van de werkgroep private kwaliteitsborging een reactie opgesteld. Aangezien de vereniging nog grote bedenkingen heeft tegen de Wet met het voorgestelde stelsel was het lastig om inhoudelijk op de AMvB te reageren die de details van het stelsel beschrijft.

Hoorzitting Wet Kwaliteitsborging in de bouw legt verdeeldheid over Wet bloot

Op 29 september vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats tussen de Tweede Kamer en de diverse partijen die met deze wet te maken krijgen. Maar liefst 4 uur was er voor uitgetrokken om 22 partijen aan te horen. Helaas was de belangstelling vanuit de Tweede Kamer bedroevend. Slechts twee Kamerleden waren aanwezig, te weten Albert de Vries van de PvDA en Roald van der Linde van de VVD. De oppositie liet het dus afweten, behoudens het CDA die de voorzitter voor dit rondetafelgesprek leverde, maar zich om die reden ook niet echt als partij liet horen. In een column beschrijft Petra van Oosterbosch wat de Wet PKB volgens de Vereniging BWT niet gaat oplossen.

De vier AMvB's onder de Omgevingswet zijn beschikbaar en staan open voor Consultatie

Vanaf 1 juli tot 16 september staan de vier AMvB's onder de Omgevingswet open voor consultatie