Adviezen over fraaie zonnepanelen

 

Hoe plaats je zonnepanelen zo, dat ze geen pijn doen aan je ogen? De welstandscommissies van Nederland hebben een website en brochure gemaakt met adviezen over de beste manier om zonnepanelen neer te leggen. MooiZon.nl.

Acht procent van de Nederlanders vindt zonnepanelen zo lelijk, dat ze om die reden geen zonnepanelen aanschaffen. Het percentage dat knarsentandend toch maar besluit om zonnepanelen te plaatsen moet nog een stuk hoger zijn. De website MooiZon.nl komt die mensen tegemoet: een site vol tips en adviezen over het verzoenen van zonnepanelen en de architectonische kwaliteit.

Duurzame energieopwekking is voor onze samenleving van groot belang. Eén van de grootste belemmeringen voor een grootschalige winning van energie uit duurzame bronnen is de invloed die dat heeft op de ruimtelijke kwaliteit van de steden, de dorpen en het landschap. En toch zullen we al die vormen van duurzame energie moeten ontwikkelen, in het belang van een leefbare toekomst.

De website MooiZon.nl blijft dicht bij huis. Hoe leg je die losse zonnepanelen nu zo op je dak, dat het er een beetje knap uitziet? Maak van tevoren een tekening, zo luidt een van de adviezen. Dan kan je zien of een andere maat zonnepanelen misschien een veel betere keuze is. Een andere tip: kies op plaatsen die in het zicht liggen voor panelen zonder aluminium frame: zogenaamde all black panelen zijn ietsje duurder, maar veel minder storend. Zeker als je ze in een aaneengesloten rechthoek legt, liefst laag op het dak.

Zonnepanelen mag je neerleggen, zonder dat je een vergunning nodig hebt (behalve bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten). De overheid gaat er vanuit dat burgers voldoende oog hebben voor de kwaliteit van de omgeving en voor de waarde van hun huis, om zelf te bepalen wat goed is.

Wie om zich heen kijkt, ziet dat dat niet altijd lukt. Met de website MooiZon geven de experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, namelijk de adviseurs van de lokale monumenten- en welstandscommissies, gratis advies over de beste manier om de zonnepanelen te plaatsen.

www.MooiZon.nl

Bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 23-03-2016