Erfgoedwet

Wetgeving is van wezenlijk belang voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Daarom staat 1 juli 2016 rood omcirkeld in de agenda van menig Monumenten-lezer. Op deze datum krijgt Nederland voor het eerst een integrale wet die betrekking heeft op monumenten, archeologie, musea en museale objecten: de nieuwe Erfgoedwet. Tot nu toe was het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld in zes verschillende wetten en regelingen, waarin roerend, onroerend en archeologisch erfgoed hun eigen specifieke procedures en beschermingsmaatregelen hebben. De nieuwe Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving, voegt een aantal nieuwe bepalingen toe, en schrapt overbodige regels. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het erfgoedveld zelf.

Lees verder

Bron: Tijdschrift monumenten

Bron: Tijdschrift Monumenten 23-06-2016

Thema's: Monumenten

Tags: