Nieuws oktober 2017

Onderzoek "hoe om te gaan met pelletkachels?"

De uitvoeringsorganisatie Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht doet op dit moment nader onderzoek naar de vraag hoe om te gaan met pelletkachels? Onze inschatting is dat dit vraagstuk zich de komende tijd meer en meer zal gaan voordoen. Wellicht een “schoon”  alternatief voor gas gestookte installaties.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 10 2017

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 10 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

“BBN Studiedag 23 november 2017 – Brandveilig transformeren

Thema van deze, alweer, 12e BBN Studiedag is “Brandveilig transformeren”. Een zeer interactieve dag door veel workshops, gegeven door de BBN productwerkgroepen. Uiteraard wordt er ook kort terug geblikt op 25 jaar BBN en wordt nog eens de visie bezien van BBN.

Vragen uit de markt over het “certificeren” van PGS 15 opslagruimtes

In reactie op vragen aan Efectis Nederland over de betekenis en waarde van aanduidingen zoals certificeren, integraal certificeren en andere dergelijke uitspraken willen wij u met deze brief duidelijkheid verschaffen. Deze uitleg heeft betrekking op brandwerende opslagruimtes die ook als PGS 15 opslagruimtes bekend staan en toegepast worden.

Meer aandacht voor bouwontwerp in bepaling milieuprestaties

Het is belangrijk om al bij het ontwerp van een bouwwerk na te denken over hoe grondstoffen en bouwmaterialen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Een verbeterde methode om de milieuprestatie te berekenen maakt het mogelijk om beter te kunnen afwegen welke ontwerpen en technieken nodig zijn om hergebruik en recycling te optimaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Bijeenkomst Platform monumententoezicht in de praktijk

De ambtenaar die op de lokale monumentenzorg toezicht houdt, staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Vermindert de kwaliteit van de restauraties door de economische ontwikkeling en druk op de woningmarkt?

Hulp gevraagd!

De kwaliteitscriteria voor de uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben we alweer een aantal jaar geleden vastgesteld. Ze zijn verouderd en toe aan een update. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Vernieuwde Handreiking Slopen

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland publiceert met enige regelmaat handreikingen voor haar leden op het gebied van toezicht en handhaving. Het zijn naslagwerken waarin men niet alleen wet- en regelgeving kan vinden maar ook schema’s en voorbeeldbrieven.

Breedplaatvloeren centraal op COBc congres in Heerlen

Op 2 november a.s. dus al over 2 weken zal in Heerlen het jaarlijkse COBc congres plaatsvinden. Dit jaar ook voor niet constructeurs van gemeenten die te maken hebben met de onderzoeksplicht breedplaatvloeren wellicht een mooie gelegenheid om hierover veel te weten te komen.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 42

De afgelopen week verscheen nr 42 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.

Nieuwsbrief 18 oktober 2017

Vandaag 18 oktober is de nieuwsbrief verzonden.

De presentaties van het BWT congres 2017 staan live

Na een geslaagd en compleet bezet congres waar iedereen weer is bijgepraat op de diverse onderwerpen zijn de presentaties beschikbaar. ​

Nationale Asbest Conferentie

De 16e editie van de Nationale Asbestconferentie draait om samenwerking. Samenwerking door onder andere de provincie en gemeenten, asbestsaneerders, dakenleveranciers. Al deze partijen vormen belangrijke schakels voor asbestvrije daken in 2024. Hoe? Lees het interview met Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Samen met de provincie Gelderland hosten zij deze conferentie.

Documenten breedplaatvloeren verzonden naar gemeenten

Uit de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport, is gebleken dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Omgevingswet definitief uitgesteld tot januari 2021. Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies.

Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029.

Gemeentelijke opgave en ambitie Omgevingswet onveranderd

De verwachte nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt 1 januari 2021. Rijk en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen gaan overleggen hoe ze uitvoering geven aan de adviezen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 54

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Asbest op je dak? Daar moet je van af!

De gemeente Utrecht communiceert op diverse manieren met haar inwoners, zo ook over de uitdaging om voor 2024 geen asbest meer te hebben liggen op daken binnen de gemeente.

Asbestverbod daken: laat Rijk samen met gemeenten optrekken

Als het aan het Rijk ligt, is vanaf 2024 asbest op daken verboden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. De VNG steunt het verbod, maar we zetten - met de Vereniging Eigen Huis - vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid ervan.

Weer flinke stappen te zien in kwartaaldemonstratie digitaal stelsel

Op dinsdag 19 september 2017 waren bijna 200 belangstellenden in Utrecht voor de kwartaaldemonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet. Vol enthousiasme lieten de verschillende ontwikkelteams zien wat zij het afgelopen kwartaal hebben bereikt. Binnen elke keten zijn weer flinke stappen gezet.