Bijeenkomst Platform monumententoezicht in de praktijk

‘Praktijkvragen en oplossingen’

 

De ambtenaar die op de lokale monumentenzorg toezicht houdt, staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Vermindert de kwaliteit van de restauraties door de economische ontwikkeling en druk op de woningmarkt? Is er ondanks zorgvuldige vergunningenprocedures steeds vaker sprake van ondeskundige uitvoering? Hoe gaat de gemeente daarmee om? Hoe bepaal je waar de restauratierisico’s het grootst zijn? Welke maatregelen kan je treffen om ondeskundig werk tegen te gaan? Hoe zorg je dat je, als breed ingezette inspecteur, voldoende kennis hebt van monumenten? En zo vele vragen meer.

Het Platform Monumententoezicht houdt dinsdagmiddag 21 november de halfjaarlijkse bijeenkomst, dit keer met als thema ‘Praktijkvragen en oplossingen’. Diverse sprekers uit het monumententoezicht komen plenair aan het woord. Er is bijvoorbeeld een toelichting op de trends en ontwikkelingen in Amsterdam (Claudia van ’t Slot). Daarnaast veel aandacht voor praktijkvoorbeelden uit grote en kleine monumentensteden. 

Uiteraard worden de resultaten van deze bijeenkomst weer verwerkt in de website monumententoezicht.nl, die steeds meer in het gemeentelijk toezicht wordt gebruikt.


Locatie: Zaalverhuur7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Datum en tijd: dinsdag 21 november 2017, 13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich hier aanmelden.. U kunt zich hier aanmelden.

Bron: Stichtong ERM 24-10-2017

Thema's: Monumenten