Documenten breedplaatvloeren verzonden naar gemeenten

Uit de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport, is gebleken dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Het Ministerie van BZK heeft direct alle gemeenten in Nederland verzocht om een inventarisatie te maken van alle recent opgeleverde gebouwen waar een dergelijke constructie is toegepast zodat, aan de hand van een met deskundigen nog op te stellen informatiedocument, beoordeeld kan worden welke van deze gebouwen een mogelijk risico vormen.

Hieronder vindt u de documenten die naar de gemeenten en marktpartijen zijn verzonden

Bron: VBWT/COBc/VNConstructeurs/Ministerie van BZK 09-10-2017

Auteur: Redactie BWTinfo

Thema's: Bouwtechniek Toezicht en Handhaving

Tags: Bouwfysica overig