Meer aandacht voor bouwontwerp in bepaling milieuprestaties

http://dx.doi.org/10.21945/RIVM-2017-0128

Het is belangrijk om al bij het ontwerp van een bouwwerk na te denken over hoe grondstoffen en bouwmaterialen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Een verbeterde methode om de milieuprestatie te berekenen maakt het mogelijk om beter te kunnen afwegen welke ontwerpen en technieken nodig zijn om hergebruik en recycling te optimaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Op dit moment wordt in de bouwsector een methode gebruikt om de zogeheten milieuprestatie van gebouwen en bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouw te meten. Dat houdt in dat gemeten wordt welke effecten die bouwmaterialen of gebouwen op het milieu hebben. Uit onderzoek met experts uit deze sectoren blijkt dat de huidige methode onvoldoende geschikt is voor het realiseren van circulaire ontwerpstrategieën in de bouw.

Nieuwe technieken

Het RIVM heeft onderzocht welk type aanpassingen nodig zijn om de huidige meetmethode om de milieuprestatie te bepalen meer te laten bijdragen aan een circulaire economie. Hiervoor is het van belang om op een juiste manier in te schatten of nieuwe technieken de beloofde voordelen echt waar kunnen maken. Het gaat dan om technieken in het ontwerp van een bouwwerk, maar ook over de manier waarop wordt gesloopt en het materiaal wordt hergebruikt. Verder wordt aanbevolen om aan te sluiten bij huidige methodologische vernieuwingen op dit gebied.

Circulaire economie

In Nederland werken de overheid en het bedrijfsleven samen aan een circulaire economie, o.a. gericht op het hergebruik van producten en grondstoffen. De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire economie met een betere milieuprestatie als gevolg. Deze milieuprestatie wordt onder andere gebruikt als criterium bij aanbestedingen in de bouw.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050'.

Download
Eenduidig bepalen van circulariteit in de bouwsector : Milieuprestatie als uitgangspunt
24 oktober 2017, PDF | 946kB | 64 pagina's | Nederlands | 2017

Publiekssamenvatting

Milieuprestatie als uitgangspunt om de circulariteit in de bouwsector te bepalen.
In Nederland werken de overheid en het bedrijfsleven samen aan een circulaire economie, gericht op het hergebruik van producten en grondstoffen. De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire economie. Op dit moment wordt in de bouwsector een methode gebruikt om de zogeheten milieuprestatie van bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouw (gebouwen, bruggen, viaducten en dergelijke) te meten. Dat houdt in dat gemeten wordt welke effecten die bouwmaterialen of gebouwen op het milieu hebben. Deze milieuprestatie wordt onder andere gebruikt als criterium bij aanbestedingen in de bouw.

Het RIVM heeft onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om de huidige meetmethode om de milieuprestatie te bepalen meer te laten bijdragen aan een circulaire economie. Dit onderzoek is uitgevoerd in verband met het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050'. Het is belangrijk om al bij het ontwerp na te denken over hoe grondstoffen en bouwmaterialen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Volgens experts is de huidige methode onvoldoende geschikt om circulaire ontwerpstrategieën in de bouw te realiseren. Om de methode te verbeteren is het van belang is om op een juiste manier in te schatten of nieuwe technieken de beloofde voordelen echt waar kunnen maken. Het gaat dan om technieken in het ontwerp van een bouwwerk, maar ook over de manier waarop wordt gesloopt en het materiaal daarna wordt hergebruikt. Verder wordt aanbevolen aan te sluiten bij huidige methodologische vernieuwingen op dit gebied.

Een verbeterde methode om de milieuprestatie te berekenen maakt het mogelijk om beter te kunnen afwegen welke ontwerpen en technieken nodig zijn om hergebruik en recycling te optimaliseren.

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0128

Bron: RIVM / Omgevingsweb 26-10-2017

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Duurzaam bouwen