Onderzoek "hoe om te gaan met pelletkachels?"

De uitvoeringsorganisatie Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht doet op dit moment nader onderzoek naar de vraag hoe om te gaan met pelletkachels?

Onze inschatting is dat dit vraagstuk zich de komende tijd meer en meer zal gaan voordoen. Wellicht een “schoon”  alternatief voor gas gestookte installaties.

De regelgeving is diffuus. Wij lopen nu al tegen de juridische vraagpunten aan ten aanzien van de toetsing aan het Bouwbesluit, Milieuregelgeving. Vragen die zich hierbij voordoen zijn ondermeer:

  • wel of geen omgevingsvergunning nodig voor activiteit bouw bij interne verbouwing pand waarbij een stookruimte wordt ingericht  in een pand t.b.v. de plaatsing en gebruik van een pelletkachel met een nominale waarde van bijv. 150 kW;
  • wat zegt de milieuregelgeving? (o.a. uitstoot, verplichte keuring van de installatie)
  • hoe zit met regelgeving bij gebruik van kleinere pelletkachels (huis, tuin en keuken kachels) in prive woningen mede in relatie tot stankoverlast?
  • welke ontwikkelingen komen op de gemeente af vanuit de markt (overleg met leveranciers)
  • wat voor subsidieregeling is van toepassing?
  •  welke regels gelden bij bevoorrrading mede in relatie tot gevaar van mogelijke gasexplosie?
  • hoe zit het als een stookruimte is gelegen vlak langs een vluchtweg?
  • hoe om te gaan met een pelletkachel geplaatst in een stedelijke omgeving?


Inmiddels zijn we volop bezig data te verzamelen. Wellicht zijn een of meerdere gemeenten ook bezig met deze problematiek al dan niet naar aanleiding van klachten over het gebruik van pelletkachels. Vandaar deze oproep: bij interesse: neem svp contact op met de uitvoeringsorganisatie VTH, b.wijburg@utrecht.nl.  Met deze gemeente willen wij graag ook onze eerste ervaring delen met betrekking tot een handhavingsdossier waarover de bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

Bron: Gemeente Utrecht 31-10-2017

Auteur: Redactie BWTinfo

Thema's: Wetgeving en Vergunningen