Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 54

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet. 

Eenvoudig Beter
Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking
 
Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029.

Lees meer
 
Omgevingswet gaat meer en meer leven
 
Editie 2017 van de Dag van de Omgevingswet is uitgemond in een klinkend succes: een hoge opkomst, goede sprekers, een uitstekende ambiance en een programma dat op vrijwel alle aspecten van de nieuwe wet verdieping bood. De vele bezoekers toonden zich zichtbaar enthousiast over het programma.

Lees meer
 
Advies Raad voor de rechtspraak over betrokkenheid bestuursrechter bij onteigening
 
De regels voor onteigening ten behoeve van activiteiten in de fysieke leefomgeving worden via de Aanvullingswet grondeigendom opgenomen in de Omgevingswet. Het huidige wetsvoorstel bevat een gegarandeerde rechterlijke toets van de onteigening door de bestuursrechter. De Raad voor de rechtspraak heeft hierover onlangs een advies uitgebracht.

Lees meer
 
Interview | Omgevingswet: slimmer, sneller en beter

De Omgevingswet is geen ‘moetje van het rijk’. Het draagvlak bij gemeenten is groot, zeggen Rosemarie Bastianen, directeur van het programma Eenvoudig Beter bij het ministerie van IenM, en haar voorganger Edward Stigter, nu directeur Fysiek Domein bij de VNG, in een interview met Publiek Denken.

Lees meer

Nieuw infoblad: wat regelt de Omgevingswet over participatie?
 
Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Wilt u weten wat de wet precies regelt over participatie? Lees dan het nieuwe infoblad ‘Participatie. Wat regelt de wet?’

Lees meer
 

Aan de slag met de Omgevingswet
Gespreksstarter Veranderprofielen
 
Vandaag verschijnt de Gespreksstarter Veranderprofielen van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. De Gespreksstarter is een doorklikbare pdf met handvatten voor een gesprek over de verandering in houding en gedrag die de Omgevingswet vraagt.

Lees meer
 
Vensteronderzoek zoekt deelnemers
 
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet zet het vergelijk- en leerinstrument ‘Vensters op de Omgevingswet’ in om overheden te ondersteunen bij implementatie van de wet. De makers van het instrument zoeken overheidsorganisaties die willen meedoen om ‘Vensters op de Omgevingswet’ te testen en door te ontwikkelen. De test gaat eind oktober 2017 van start. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Lees meer
 

Officiële publicaties
Kamerbrief d.d. 21 september 2017 inzake de beantwoording van Kamervragen over de planning van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Kamerbrief d.d. 29 september 2017 inzake de beantwoording van vragen uit schriftelijk overleg 16e tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 

Agenda
10 oktober 2017 – MER-dag IenM

10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onderzocht. Medewerkers van IenM leveren een bijdrage aan deze dag.
Lees meer
 
15 november 2017 – VNG-festival Invoering Omgevingswet
Bent u bezig met invoering van de Omgevingswet en vraagt u zich regelmatig af: “maar hóe dan?!” Reserveer dan 15 november 2017 voor het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!
Lees meer
 
 
 

gheden en nieuws over de Omgevingswet.

Bron: programmadirectie Eenvoudig Beter 09-10-2017

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet