Vernieuwde Handreiking Slopen

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland publiceert met enige regelmaat handreikingen voor haar leden op het gebied van toezicht en handhaving. Het zijn naslagwerken waarin men niet alleen wet- en regelgeving kan vinden maar ook schema’s en voorbeeldbrieven.

 

Tijdens het jaarcongres van de vereniging op donderdag 12 oktober is een nieuwe versie van de Handreiking Slopen gepresenteerd. In deze handreiking zijn twee reeds bestaande handreikingen samengevoegd en geactualiseerd, namelijk de Handreiking Slopen en de Handreiking Handhaving bij Illegale Asbestsloop. Deze beide documenten waren voor het laatst aangepast in 2014 en sindsdien is er veel veranderd.

 

De nieuwe handreiking heeft de naam ‘Handreiking Slopen en Handhaving bij Illegale Asbestsloop’ gekregen en bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt de slopmelding in het algemeen, waarbij het Bouwbesluit 2012 wordt gevolgd. Deel twee gaat over een sloopmelding waarbij ook sprake is van asbest. In deel drie wordt illegale asbestsloop beschreven, de sloop waarbij asbest vrijkomt waarvoor geen sloopmelding is ingediend.

De nieuw handreiking kan via de website van de vereniging worden gedownload. Meer informatie: www.bwtinfo.nl.

Bron: Vereniging BWT Nederland 23-10-2017