Weer flinke stappen te zien in kwartaaldemonstratie digitaal stelsel


Op dinsdag 19 september 2017 waren bijna 200 belangstellenden in Utrecht voor de kwartaaldemonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet. Vol enthousiasme lieten de verschillende ontwikkelteams zien wat zij het afgelopen kwartaal hebben bereikt. Binnen elke keten zijn weer flinke stappen gezet.

Waterschapsverordening centraal

Tijdens de eerste reeks demo’s stond een eenvoudige waterschapsverordening centraal. Deze was opgesteld door de waterschappen volgens de huidige versie van de Standaard Officiële Publicaties en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (STOP/TPOD 0.75).

Tijdens de demo werd de waterschapsverordening aan het stelsel aangeboden en getoetst aan de standaard. Na een ‘ok’ werd de verordening opgenomen in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Het team van de Stelselcatalogus liet zien dat een link naar de catalogus werd gemaakt en dat je de begrippen uit de waterschapsverordening kon opzoeken.

Toepasbare regels
Ook zijn de waterschappen aan de slag gegaan om toepasbare regels te maken van het werkingsgebied in de waterschapsverordening. De demo liet zien dat de regels konden worden ingevoerd in de registratie toepasbare regels. Daarna werd het werkingsgebied getoond in de viewer. Daarmee werd voor het eerst de keten ‘van plan tot publicatie’ werkend getoond.

Werkingsgebied
Toepasbare regels zijn ook van belang in de vragenboom die een initiatiefnemer doorloopt bij het indienen van een aanvraag in het loket. De demo liet zien dat het werkingsgebied van de waterschapsverordening beperkingen meegaf bij het indienen van een aanvraag. Daarmee werd de link gelegd naar de keten ‘van idee tot vergunning’. Ook werd getoond dat de locatie van invloed kan zijn op de vragenbomen. Een melding voor brandveilig gebruik kan daarmee in Amersfoort anders zijn dan een melding in Eindhoven, waar andere aanvullende regels kunnen gelden.

Gebruikerstest
Het afgelopen kwartaal is getest of de opzet van het nieuwe loket ook logisch is voor gebruikers. Daarvoor is met een aantal burgers gekeken hoe zij het loket gebruiken. Het blijkt dat het loket hoog scoort op duidelijkheid. De begrippen die gebruikt worden zijn minder helder voor de gebruikers. Zo denkt een aantal gebruikers dat met een ‘bevoegd gezag’ de politie wordt bedoeld.
De demonstratie eindigde met een doorkijkje naar het vierde kwartaal. Het thema van dat kwartaal is ‘samen in de keten’. Op 18 december 2017 vindt de demonstratie plaats van de resultaten van het vierde kwartaal.
 

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet 02-10-2017

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet