Nieuws november 2017

Verslag en presentaties bijeenkomst Platform Monumententoezicht van 21 november jl.

Op dinsdag 21 november jl. heeft er weer een bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht plaatsgevonden. Dit keer is er gesproken over ‘praktijkvragen en oplossingen’ en er zijn een aantal praktijkcases gepresenteerd.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 55

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Kamerbrief onderzoek functioneren asbeststelsel

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek functioneren asbeststelsel.

Nieuwsbrief 29 november 2017

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Beantwoording Kamervragen over 'verloedering van de bouwwereld'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over 'verloedering van de bouwwereld'

Omgevingsgame Buurtje Bouwen brengt Omgevingswet tot leven

De game Buurtje Bouwen is een educatieve game waarmee je de basisprincipes van de Omgevingswet leert. De game wordt begin volgend jaar gelanceerd. De beta-versie is nu klaar om te testen

Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018 gepresenteerd

Tijdens de studiedag ‘brandveilig transformeren’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwste uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2017/2018 gepresenteerd. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risico beheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars

ZEN-factsheet over MPG: ‘Op weg naar circulaire woningbouw’

De Milieuprestatie Gebouw (MPG) geeft per gebouw aan wat de milieueffecten zijn van het gebruik van (bouw)materialen en installaties. Daarbij is voor nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2018 de wettelijke eis gesteld op maximaal € 1 per m2 bvo per jaar. Het is een eerste stap op weg naar circulaire woningbouw.

"Brandveiligheid woningcorporaties te weinig afgestemd op bewoners"

Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant werken al met de plaatselijke brandweer samen om woningen en gebouwen brandveiliger te maken. Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt dit en wil de ervaring binnen deze regio's gebruiken voor samenwerking met andere regio's

Omgevingsloket online (release 2.13.1)

Op donderdag 23 november 2017 wordt versie 2.13.1 van Omgevingsloket online geplaatst. In deze release-informatie vindt u de wijzigingen in deze versie.

Onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen.

Op de COBc-dag op 2 november 2017 is aandacht gegeven aan het onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen waarom de minister in zijn brief op 9 oktober (én het bijbehorende rapport van Adviesbureau Hageman, dossier 9780) heeft gevraagd.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 11 2017

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 11 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Informatieblad Drijvende bouwwerken

Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste bouwvoorschriften voor drijvende bouwwerken, zoals woonboten, die naar verwachting zullen gelden per 1 januari 2018.

Bijeenkomst Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid bij DGMR

Donderdagmorgen 7 december heeft de Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid een bijeenkomst bij DGMR in Den Haag. Hier zal een preview worden gegeven van het programma Bouwtrend. Bouwtrend is een online tool waarmee de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw geanalyseerd kunnen worden. De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle energieprestatieberekeningen, gemaakt in Uniec2 en ENORM, die in Nederland zijn opgesteld vanaf 2015 tot nu. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

Mailing Omgevingsloket online 20 november 2017

Inhoud: Herinnering: Omgevingsloket online niet beschikbaar op donderdag 23 november Testpanel Aandeslagmetdeomgevingswet.nl Vanaf 1 december 2017 geen xml-bijlagen meer in e-mail

Onder voorwaarden lift gebruiken bij brand

René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten

Nieuwsbrief 7 november 2017

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Omgevingsloket online niet beschikbaar op donderdag 23 november

Op donderdag 23 november 2017 wordt naar verwachting een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.1). Omgevingsloket online is die dag niet beschikbaar

Gemeenten krijgen langzaam maar zeker grip op breedplaatkwestie

Gemeenten hoeven niet het hele stappenplan van de breedplaatvloeren te doorlopen maar mogen vanaf stap 2 de bal doorspelen naar de gebouweigenaren. Daarmee wordt de inventarisatie een stuk overzichtelijker. Al mogen de prefabbetonfabrikanten onderhand wel eens met informatie over de brug komen.

Evaluatie gebruik instrumenten aanpak malafide pandeigenaren

Achterstallig onderhoud van panden, brandgevaar, hennepteelt, vervuiling en andere hinder. Gemeenten hebben verschillende instrumenten voor handhaving in handen. Hoe is het gebruik daarvan? 

Presentatie over Breedplaatvloeren tijdens het COBc-congres in Heerlen

Tijdens het COBc-congres in Heerlen is er uitvoerig aandacht besteed aan de breedplaatvloeren. In het eerste deel van de presentatie is ingegaan op de instorting van het parkeergebouw in Eindhoven, en in het tweede deel van de presentatie is ingezoomd op de rol van de gemeenten bij het onderzoek naar breedplaatvloeren.

Ook zo geïnspireerd door Michel Huisman van het Maankwartier?

Maandag 6 november 2017 is hij van 21:00 tot 22:00 uur te zien op NPO 2 met een documentaire over zijn project. Presentatie Aart Zeeman. Michel Huisman heeft tijdens het COBc-congres een enthousiaste presentatie gegeven over het Maankwartier. Een aantal van de deelnemers hebben van hem een rondleiding door het Maankwartier gehad.

HOE TOETST U DE MPG-GRENSWAARDE BIJ DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING?

In 2018 nieuwe milieu-eis Vanaf 1 januari 2018 moet nieuwbouw van woningen en kantoren voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Een berekening van de MPG moet worden meegestuurd met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hoe kunt u zo’n berekening toetsen?

Bouwen met kwaliteit, Nummer 5, 31 oktober 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen