Bouwen met kwaliteit, Nummer 5, 31 oktober 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen​.

WONINGBOUW EN WONINGVOORRAAD

Inhoud

  • Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start
  • Trendbreuk: groeiende behoefte aan kleine woningen
  • Kampen schrapt een kwart van de ruimtelijke beleidsstukken

ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

Inhoud

  • Gemeenten en provincies zetten Energiebespaarlening in
  • Reactie regering op aanvullende ingebrekestelling voor richtlijn energieprestatie van gebouwen
  • Energiebesparingsverkenner voor woningen uitgebreid met verkenner voor hoge energie-ambities
  • Festival 'Op weg naar CO2-neutraal' op 8 november 2017: huurwoningen van label B naar CO2-neutraal

BOUWKWALITEIT EN BOUWREGELGEVING

Inhoud

  • Onderzoek constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken
  • Helpdeskvraag van de maand: woning met vier of meer bouwlagen

WONINGBOUW EN WONINGVOORRAAD

Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start

Sinds 23 oktober 2017 kunnen particuliere woningeigenaren een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om noodzakelijk funderingsherstel aan hun woning te financieren. Voorwaarde hierbij is wel dat de desbetreffende gemeente of provincie een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het fonds. Op dit moment zijn dat de gemeenten Rotterdam en Zaanstad.

Lees meer

Trendbreuk: groeiende behoefte aan kleine woningen

Als micro-appartementen en flexibele woonunits meegenomen worden, is er behoefte aan 60.000 tot 100.000 kleine woningen, blijkt uit onderzoek. De komende decennia wordt tachtig procent van de huishoudensgroei in Nederland veroorzaakt door de toename van eenpersoonshuishoudens. Zestig procent van de Nederlandse corporaties, provincies en gemeenten ziet de vraag naar Tiny Houses, micro-appartementen en flexibele woningen op zich afkomen. Er is sprake van een trendbreuk; de laatste jaren neemt de woonoppervlakte van nieuwe woningen af.

Lees meer

Kampen schrapt een kwart van de ruimtelijke beleidsstukken

De gemeente Kampen en het Expertteam Versnellen slaan de handen ineen om regelgeving te verminderen om de vertraging bij projecten en bouwplannen tegen te gaan. Het afgelopen jaar trok de gemeente ongeveer een kwart van alle ruimtelijke beleidsstukken in. Niet de regels maar de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling – daar wil het gemeentebestuur van Kampen de nadruk op leggen. Daarom nam de gemeente de huidige regelgeving onder de loep.

Lees meer

ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

Gemeenten en provincies zetten Energiebespaarlening in

Het Nationaal Energiebespaarfonds krijgt steeds meer lokale en regionale varianten. Dankzij de financiële steun van gemeenten en provincies kunnen woningeigenaren een Energiebespaarlening met een lager rentetarief afsluiten. Zo geven zij particulieren en Verenigingen van Eigenaren (VvE´s) die hun woning willen verduurzamen een extra steuntje in de rug.

Lees meer

Reactie regering op aanvullende ingebrekestelling voor richtlijn energieprestatie van gebouwen

Op 28 september 2017 heeft de Nederlandse regering een reactie op de aanvullende ingebrekestelling voor de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) verzonden aan de Europese Commissie. In deze reactie staat beschreven hoe Nederland de kwaliteit van de energielabels voor woningen controleert en hoe de aanbevelingen bij het energielabel via een softwaresysteem tot stand komen. Op 29 september heeft de toenmalige minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties conform toezegging in zijn Kamerbrief van 15 juni 2017 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de reactie.

Lees meer

Energiebesparingsverkenner voor woningen uitgebreid met verkenner voor hoge energie-ambities

De Energiebesparingsverkenner voor woningen is uitgebreid met een verkenner voor hoge energie-ambities. De verkenner speurt naar mogelijkheden om woningen comfortabeler en zuiniger of zelfs energieneutraal te maken en is een handig instrument voor woningcorporaties, installateurs en aannemers, makelaars, banken/hypotheekverstrekkers, gemeenten.

Lees meer

Festival 'Op weg naar CO2-neutraal' op 8 november 2017: huurwoningen van label B naar CO2-neutraal

Op woensdag 8 november 2017 van 12-18 uur (inclusief lunch en borrel) organiseert Platform31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het festival 'Op weg naar CO2-neutraal' voor medewerkers, managers en bestuurders van woningcorporaties. Locatie is Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20, 3545 NA Utrecht. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.

Lees meer

BOUWKWALITEIT EN BOUWREGELGEVING

Onderzoek constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken

Op 9 oktober 2017 heeft de toenmalige minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle gemeenten een informatiedocument met een stappenplan gestuurd voor de beoordeling van bestaande bouwwerken met breedplaatvloeren opgeleverd na 1999. Op diezelfde dag heeft de minister naar alle bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers van breedplaten een brief gestuurd met het verzoek om informatie over breedplaatvloeren te delen met eigenaars van gebouwen en met gemeenten waar deze vloeren zijn toegepast. Bij deze brief zijn het informatiedocument plus de brief aan de gemeenten gevoegd.

Lees meer

Helpdeskvraag van de maand: woning met vier of meer bouwlagen

De economie trekt aan en de huizenmarkt zit nog steeds in de lift. Er worden hoe langer hoe meer nieuwe woningen gebouwd. Daarbij is ook steeds meer ruimte voor grotere woningen. Woningen met vier bouwlagen zijn geen uitzondering meer. De laatste tijd komen bij de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik steeds vaker vragen binnen over hoe in zo’n hoge woning moet worden omgegaan met de eisen uit het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van diverse veiligheidsaspecten. Hieronder drie van die vragen met de antwoorden.

Lees meer

Bron: inisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 03-11-2017