Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 55

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.
 
Eenvoudig Beter
 
Minister Ollongren enthousiast over Rotterdamse aanpak Omgevingswet
 
Op maandag 27 november 2017 bracht minister Kajsa Ollongren een bezoek aan het gebiedsproject Hart van Zuid in Rotterdam. De gemeente informeerde de minister over de manier waarop zij zich voorbereidt op de komst van de Omgevingswet. De minister was enthousiast over de integrale aanpak van Rotterdam en het vol betrekken van het sociale domein bij de Omgevingswet.
Lees verder het beeldverslag
 
Samen aan de slag met het overgangsrecht
 
Op 9 november organiseerde Eenvoudig Beter een sessie over het overgangsrecht voor algemene regels en vergunningen. Zo’n 35 medewerkers van verschillende uitvoeringsorganisaties namen deel. Na een uitgebreide introductie over het overgangsrecht werd gezamenlijk verkend op welke onderdelen het overgangsrecht nog onvoldoende helder is en/of aanvulling van de Invoeringswet Omgevingswet nodig is. Over de consequentie van het vervallen van het begrip ‘inrichting’ en de overgang naar ‘milieubelastende activiteit’ zijn afspraken gemaakt voor een vervolg.
Lees meer
 
Aanvullingsbesluit natuur van start
 
Het ministerie van LNV is gestart met het Aanvullingsbesluit natuur. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zal dit besluit opgaan in de AMvB’s van de Omgevingswet.
In het Aanvullingsbesluit natuur worden de bepalingen uit de huidige natuurregelgeving (wet, besluit en regeling natuurbescherming) opgenomen die, gelet op de systematiek van de Omgevingswet, bij AMvB moeten worden geregeld.
Lees meer
 
Met een open mind naar een interactief wetgevingsproces
 
Op dinsdag 14 november was de jaarlijkse ‘Dag van de wetgeving’ voor overheidsjuristen. Lidia Palm, Mariska Jacobs en Anneke Loof van de juridische programmadirectie Omgevingswet (HBJZ) hielden de workshop ‘Met een open mind naar een interactief wetgevingsproces’. Ze gingen met medejuristen in dialoog over hun nieuwe manier van werken bij de stelselherziening omgevingsrecht.
Lees meer
 
VNG Festival Omgevingswet; merendeel gemeenten aan de slag
 
Het merendeel van de gemeenten is volop aan de slag met de Omgevingswet. Tweederde van de gemeenten heeft hiervoor geld gereserveerd in de meerjarenbegroting. Dat zei Edward Stigter, directeur beleid leefomgeving VNG vanmorgen bij de opening van het VNG-festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!
Lees meer
 
Monique Arnolds uitgeroepen tot minst bureaucratische rijksambtenaar
 
Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en herstelwet, is op 1 november uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg de titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Friso de Zeeuw, ambassadeur ‘Versnellen’ van het ministerie van BZK, overhandigde in Zaanstad de bijbehorende prijs: de Gouden Slak.
Lees meer
 
Blog | Overgangsrecht: de winkel blijft open tijdens de verbouwing
 
Na jaren dromen was het vorig jaar eindelijk zover. We besloten een dakkapel op zolder te laten maken, met een extra badkamer en plek voor wasmachine en droger. Nu zou je het liefst in je vingers knippen en het volgende moment zit de dakkapel erop. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Lees meer
 
Omgevingswet en Chw naar Binnenlandse Zaken
 
De Omgevingswet en de Crisis- en herstelwet vallen sinds 26 oktober onder de verantwoordelijkheid van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het regeerakkoord wordt de voorzetting van de stelselherziening omgevingsrecht onderstreept en ondersteund.
Lees meer
 
Aan de slag met de Omgevingswet
 
Omgevingsgame Buurtje Bouwen brengt Omgevingswet tot leven
 
De game Buurtje Bouwen is een educatieve game waarmee je de basisprincipes van de Omgevingswet leert. De game wordt begin volgend jaar gelanceerd. De beta-versie is nu klaar om te testen!
Lees meer
 
Een kijkje in de keuken bij het digitaal stelsel Omgevingswet
 
Margo ter Bekke is lid van het kernteam Omgevingswet bij de provincie Zuid-Holland, speciaal voor de digitaliseringsopgave. Zij liep pasgeleden een dag mee met Bert Uffen, programmamanager digitaal stelsel Omgevingswet.
Lees meer
 
Start ontwikkeling staalkaarten Omgevingsplan
 
Maandag 6 november is de ontwikkeling van de eerste vier staalkaarten Omgevingsplan gestart met een goedbezochte bijeenkomst in Utrecht. Daar werd vooruit gekeken met de vier partijen die de staalkaarten gaan ontwikkelen. Samen met de professionals die gaan werken met het Omgevingsplan en meedenken om de klei uit de praktijk mee te geven.
Lees meer
 
Ga nu al aan de slag met het omgevingsplan!
 
Hoe zorg je ervoor dat niet iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden rond het omgevingsplan? Door ervaringen te delen die zijn opgedaan in Proeftuinen en met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dat gebeurde op de Praktijkmiddag Nu al aan de slag met het omgevingsplan, kan!
Lees meer
 
Officiële publicaties
 
Kamerbrief van 6 oktober 2017 inzake de herplanning van de stelselherziening omgevingsrecht en reactie op het BIT-advies
Kamerbrief van 25 oktober 2017 inzake de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
Kamerbrief van 13 november 2017 over het verzoek om technische briefing door het Bureau ICT- toetsing (BIT)
Kamerbrief van 13 november 2017 met aanbieding van het rapport 'Staat van de Woningmarkt 2017'
 
Agenda
 
30 november 2017 - Slotbijeenkomst Democratic Challenge leertraject Omgevingswet in Utrecht
Op deze slotbijeenkomst worden de eerste lessen gedeeld die zijn geoogst uit het leertraject Omgevingswet. De VNG en programma Aan de slag met de Omgevingswet zijn vorig jaar van start gegaan met zeven initiatiefnemers en gemeenten die al bezig waren te experimenteren met de Omgevingswet in de eigen gemeente.
Lees meer

30 november 2017 – VMR Praktijkdag 2017
In 1 dag op de hoogte van het Activiteitenbesluit en de veranderingen met de komst van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)! Sprekers op deze dag zijn onder meer Marije van der Vliet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Marcel Waasdorp van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Lees meer
 
14 december 2017 - Jaarcongres Relevant 2017
Dit congres voor externe veiligheid vindt plaats in De Fabrique in Utrecht. Centraal staan dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt. Bij en op deze dag zijn onder meer Arie-Jan Arbouw, Aniek Ahlers en Charles Tangerman van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken.
Lees meer
 

Bron: programmadirectie Eenvoudig Beter 30-11-2017

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet