Onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen.

Op de COBc-dag op 2 november 2017 is aandacht gegeven aan het onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen waarom de minister in zijn brief op 9 oktober (én het bijbehorende rapport van Adviesbureau Hageman, dossier 9780) heeft gevraagd.

Alvorens brieven te versturen aan alle gebouw eigenaren binnen de eigen gemeente, waarbij sprake kan zijn van een mogelijke onveilige situatie aangaande breedplaatvloeren, is een eerste onderzoek zinvol.

Dat eerste onderzoek is op basis van het stappenplan in het rapport van Hageman:Stap 1 "Verzamel eerste informatie" (dat kan op basis van het eigen geheugen aangevuld met gegevens uit het archief) én stap 2: "Beoordeel krachtsverdeling".

Van grof naar fijn gaat het hierbij om gebouwen waarbij breedplaatvloeren zijn toegepast die grote overspanningen hebben, in twee richtingen de belasting afdragen en een positief moment hebben op de plaatnaad, gekoppeld aan (zware) wapening op de breedplaat. Let wel het gaat hierbij om breedplaatvloeren al dan niet met gewichtsbesparende elementen.

In de meeste gevallen gaat het hierbij om bijzondere bouwconstructies.

Blijven er na het eerste eigen onderzoek bouwwerken over waarbij twijfel bestaat over de constructieve veiligheid van de daarin toegepaste breedplaatvloeren, neem dan met die gebouweigenaren contact op. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk.

Toelichting bij stappenplan Hageman dossier 9780

  • Het doel van het stappenplan is om de meest kritische vloerconstructies eruit te filteren (eerste screening)
  • Woningen of woongebouwen hoeven niet worden onderzocht (wel parkeergarages of winkels, etc onder woongebouw)
  • Constructies van normaal grindbeton of opgeruwd zelfverdichtend beton worden voorlopig voldoende veilig geacht
  • Dat wil niet zeggen dat die constructies aan het afkeurniveau voldoen (blauw of oranje)
  • Uiteindelijk zullen rekenregels worden opgesteld om te kunnen toetsen of een vloerconstructie aan het afkeurniveau voldoet.

Het COBc beveelt u bovenstaande werkwijze van harte aan.

Joop van Leeuwen

Voorzitter Centraal Overleg Bouwconstructies

Bron: COBc 22-11-2017