Onderzoek Functioneren certificatiestelsel asbest

Tauw bv heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar het functioneren van het certificatiestelsel asbest.

De bevindingen zijn neergelegd In een rapport dat op 20 oktober 2017 is aangeboden aan de Tweede Kamer.

U kunt het volledige rapport hier downloaden. 

06-12-2017