Mailing Omgevingsloket online 20 december 2017

Inhoud:

  • Omgevingsloket donderdagochtend 28 december niet beschikbaar
  • Openingstijden helpdesk rond de feestdagen
  • Nieuwe versie Omgevingsloket online op 20 februari 2018
  • Oude aanvragen worden op 8 januari 2018 uit Omgevingsloket online verwijderd

Omgevingsloket donderdagochtend 28 december niet beschikbaar

Op donderdagochtend 28 december wordt volgens planning een technische update van Omgevingsloket online geplaatst. Dit gebeurt donderdag 28 december vanaf 9.00 uur. Dit kan enkele uren duren.

Het is een technische update, en bevat geen wijzigingen.

Openingstijden helpdesk rond de feestdagen

Helpdesk Omgevingsloket online is, op de feestdagen na, telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via het helpdeskformulier.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018.

Nieuwe versie Omgevingsloket online op 20 februari 2018

Op dinsdag 20 februari 2018 wordt naar verwachting een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.2). Het loket is die dag niet beschikbaar. De nieuwe versie komt naar verwachting op 16 januari beschikbaar op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl).

De nieuwe versie bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • Behandeldienst kan ook behandeldienst instellen​.Behandeldiensten of samenwerkingsverbanden kunnen de behandeling van bepaalde aanvragen straks ook standaard overdragen naar een andere organisatie.
  • Conceptaanvraag over kunnen dragen naar andere organisatie. De toegewezen coördinator kan conceptaanvragen straks ook overdragen naar een andere organisatie.
  • Uitbreiden adviesmodule. Behandelende organisaties kunnen straks een adviesverzoek ook intrekken en adviseurs kunnen een adviesverzoek ook zelf afsluiten zonder documenten toe te voegen.
  • De taak 'Aanvragen advies' komt ook beschikbaar bij aanvragen met status beschikking
  • Gebruikers verwijderen wordt mogelijk in de beheermodule
  • De Akkoordverklaring komt in de PDF van de ingediende aanvraag

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u begin januari op onze website.

Oude aanvragen worden op 8 januari 2018 uit Omgevingsloket online verwijderd

In 2018 wordt een deel van de aanvragen verwijderd uit Omgevingsloket online. Dit gebeurt op 8 januari 2018.

Niet alle aanvragen worden verwijderd. We verwijderen uitsluitend aanvragen die de status ‘Gearchiveerd’ hebben. Of aanvragen die sinds 1 januari 2017 niet meer zijn veranderd. Aanvragers of gemachtigden hebben hierover eind november een e-mail ontvangen.

Opruimactie 2018

Bron: Helpdesk Omgevingsloket 21-12-2017