Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 56

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter
 
2017: samen lopen over een brug die nog gebouwd wordt
 
Kerstgroet en terugblik op 2017 door Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter
De Kerst staat voor de deur, 2017 zit er bijna op. Wat heeft het jaar gebracht voor de stelselherziening van het omgevingsrecht? Ik ben benieuwd hoe het u is vergaan.

Lees meer
 
Hoe kan de bruidsschat het best vorm krijgen?
 
Hoe kan het ministerie van BZK de bruidsschat zo vormgeven, dat de gebruikers er zo goed mogelijk mee kunnen werken? Dat was de centrale vraag tijdens de expertsessie bruidsschat op 30 november. In de Jaarbeurs in Utrecht kwamen deskundigen van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties bij elkaar om het gesprek aan te gaan.

Lees meer
 
Over moeten en mogen: expertsessie over verordeningen in het omgevingsplan
 
Welke delen van gemeentelijke verordeningen móeten in een omgevingsplan worden opgenomen? Welke mógen in een omgevingsplan worden opgenomen? En welke níet? Op 20 november ging het ministerie van BZK samen met vertegenwoordigers van gemeenten, bureaus en koepels in een expertsessie op zoek naar de antwoorden.

Lees meer
 
In gesprek over financiële voorwaarden
 
Een deel van de bestaande regelingen over financiële voorwaarden voor gebiedsoverstijgende kosten komt niet terug in de Omgevingswet. Op verzoek van de provincies zegde minister Schultz toe om hierover in gesprek te gaan. Op 17 oktober vond een werkbijeenkomst plaats met inhoudelijk deskundigen van decentrale overheden en bedrijfsleven.

Lees meer
 
Blog | De zorgplicht: nu en straks onmisbaar
 
Vanochtend was het erg mistig toen ik in mijn auto stapte. Extra opletten geblazen en langzamer rijden maar, ook op plekken waar ik anders sneller mag. In het verkeer is het vanzelfsprekend om te blijven nadenken en iets extra´s te doen (extra opletten) of te laten (langzamer rijden) in het belang van de verkeersveiligheid.

Lees meer
 
Aan de slag met de Omgevingswet
 
Opbrengsten van het digitaal stelsel in vierde kwartaaldemonstratie
 
Op maandag 18 december 2017 waren ruim 250 aanwezigen bij de functionele demonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet in Amersfoort. Aan de hand van vijf praktijkproeven en vanuit het perspectief van de gebruiker (zoals handhaver en initiatiefnemer) werd de voortgang gepresenteerd door de contactpersonen van de provincie, de gemeente, het waterschap en het Rijk.

Lees meer
 
Pilotprogramma omgevingsvisie levert goede oogst op
 
De bodybuilder van Alphen, de hartjes van Leiden, de boom van Staphorst; het kwam op 7 december allemaal voorbij tijdens de omgevingsdag in de Jaarbeurs Innovation Mile in Utrecht. Acht gemeenten, een provincie en een regio keken met elkaar terug op het afgelopen jaar. Alle tien deden zij mee aan het pilotprogramma omgevingsvisie 2017 – 2018.

Lees meer
 
Grip op de invoering van de Omgevingswet
 
Hoe weet u of de aanpak van uw gemeente voor de Omgevingswet goed is? En of u, passend bij de ambities van uw gemeente, op tijd klaar bent? Vensters op de Omgevingswet geeft u de antwoorden.
In de afgelopen maanden is het Venstersconcept verder vervolmaakt met een testgroep van gemeenten.

Lees meer
 
Officiële publicaties

Kamerbrief d.d. 4 december 2017 met aanbieding nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Kamerbrief d.d. 8 december 2017 over overdracht dossier Omgevingswet van IenW naar BZK
 
Kamerbrief d.d. 11 december 2017 inzake beantwoording nader verslag schriftelijk overleg Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 
Agenda
Januari 2018 e.v. | Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet | Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden. De Slagsessies. Hier wordt kennis gedeeld en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook nieuwe producten worden besproken en verbeterd. Het programma van de sessies in januari is bekend.
Lees meer

Bron: programmadirectie Eenvoudig Beter 21-12-2017

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet