Verslag over verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer inzake verwijdering asbest en asbesthoudende producten, brengt verslag uit van de vergadering op 19 december 2017. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd. Het verslag kunt u hier downloaden. 

 

 

 

20-12-2017