Bijeenkomst platform Monumententoezicht 'Monument en brand'

‘Wat te doen als gemeentelijk toezichthouder’ 
 
Gemiddeld is er iedere drie weken 2 keer brand in een rijksmonument. Hoe ga je als monumenteninspecteur om met brandpreventie. En wat doe je na een brand om de monumentale waarden zo veel mogelijk te behouden? 

 
Waar kun je mee te maken krijgen als bouwinspecteur? 

  • Bij opleveringen of controles voor gebruiksvergunningen worden nogal eens aanvullende brandweereisen gesteld. In sommige gevallen gaan deze ten koste van monumentale waarden. Hoe moet een monumenteninspecteur in de praktijk omgaan met deze eisen? 
  • Zijn er mogelijkheden op het gebied van ‘gelijkwaardigheid’. Is er een alternatieve oplossing die eenzelfde prestatie oplevert als wat de wetgever heeft beoogd. Van welk prestatieniveau gaat men uit: nieuwbouweisen of de minimum prestatie-eisen van bouwbesluit bestaand? 
  • Na een brand in een monument kunnen maatregelen worden genomen om het pand te zekeren of kunnen delen worden ontmanteld uit het oogpunt van veiligheid. Welke bijzondere aandachtspunten zijn er bij een monument? 
  • Hoe wil het Rijksvastgoedbedrijf met een risicogerichte brandveiligheid  de bescherming van monumentale waarden veiligstellen? 

 
De bijeenkomst is bestemd voor toezichthouders, handhavers en functioneel leidinggevenden. De organisatie ligt in handen van het Platform Monumententoezicht, een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.
 
De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (Zaalverhuur 7) en start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur). Rond 16.30 uur sluiten we plenair af. In de bijlage vindt u het programma voor deze middag.
 
U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 

Bron: Stichting ERM 01-03-2017