Inspiratiegids Participatie Omgevingswet: ervaringen delen en van elkaar leren

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar. Deze digitale gids is gemaakt samen met overheden, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gids biedt hulp bij het maken van een participatieaanpak, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van dilemma’s.

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor HOE de participatie moet plaatsvinden, maar laat overheden zoveel mogelijk vrij om dit proces zelf in te richten.

Behoefte aan inspiratie
Tegelijk maken vele ontmoetingen met ondernemers, coöperaties, belangenorganisaties, bestuurders en ambtenaren van verschillende overheden duidelijk: er is behoefte aan meer inzicht in manieren van participatie in de context van de Omgevingswet. Vragen die leven zijn: Hoe werkt het nieuwe samenspel in de praktijk? Wanneer kan ik op welke manier samenwerking organiseren? Wat doe ik dan en wat kan ik van anderen verwachten?

Om antwoorden te kunnen geven op dit soort vragen heeft het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet gemaakt. Samen met ambtenaren, bestuurders, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Gids groeit mee
De Inspiratiegids is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het participatieproces onder de Omgevingswet. De gids wordt steeds weer aangepast en groeit mee met de behoefte van de doelgroepen.

Oproep: deel uw ervaringen!
Wilt u ook uw ervaringen delen met participatie in omgevingsprojecten? Of heeft u aanvullingen? De medewerkers van de inspiratiegids horen het graag. Ga naar de Inspiratiegids Participatie.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 17-05-2017