Mailing Omgevingsloket online 11 mei 2017

Vervanging certificaat van de ftp-server op 19 mei 2017

Het certificaat van de ftp-server van Omgevingsloket online wordt op vrijdag 19 mei 2017 vervangen. Dit geldt zowel voor de productie- als voor de oefenomgeving.

Wat merkt u van het nieuwe certificaat?

De meeste gebruikers merken weinig tot niets van een nieuw certificaat op de ftp-server. Als u met de ftp-server verbindt met een script of een ander automatisch proces, controleer dan na 19 mei of bijlagen nog automatisch worden overgehaald.

Lees meer

Bron: Infomil 12-05-2017