Herkomst vrijstellingen asbestinventarisatieverplichtingen

In opdracht van het Ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar de precieze historische ontwikkeling van vrijstellingen van asbestinventarisatieplicht. Deze vrijstellingen zijn in de loop der jaren ontstaan, maar niet getoetst aan de huidige wet- en regelgeving.

Op 27 juli 2017 is het rapport naar aanleiding van dit onderzoek verschenen. Het is gebaseerd op de feitelijke ontwikkeling van de vrijstellingen, zonder daarover een oordeel te geven.

Meer informatie en mogelijkheid tot downloaden vindt u hier

27-07-2017