Versnelling verwijderen asbestdaken in provincie Gelderland

Met ingang van 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Het tempo van de sanering en vervanging van asbestdaken moet daarom flink omhoog. 

Door verwering van asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. Ook neemt de kans op asbestverspreiding door brand of storm ieder jaar toe, zolang deze daken nog op de gebouwen zitten.

In Gelderland ligt nog ongeveer 14 miljoen vierkante meter aan daken met asbest. De gebouweigenaren staan met bedrijven en overheden voor een grote opgave: elke werkdag een asbestdak ter grootte van een voetbalveld verwijderen. Dat vraagt een verviervoudiging van het huidige tempo!

De provincie Gelderland heeft daarvoor een ‘Versnellingsplan Asbestdaken’ opgesteld. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland. 

08-07-2017