Ondergrens subsidie asbestdaken vervallen

Op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden bepaalde voorwaarden voor de aanspraak op subsidie. Een van de voorwaarden was dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter is dan 35m2. Met ingang van 20 juli 2017 is deze ondergrens vervallen. 

Door het vervallen van de voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd (artikel 7, onderdeel b (nieuw).

Bekijk hier de officiele mededeling 

20-07-2017