Nieuws september 2017

Informatieblad Participatie in de Omgevingswet. Wat regelt de wet?

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel.

Rol gemeenteraad bij afwijken omgevingsplan

Voor aanvragen omgevingsvergunning die in strijd zijn met het Omgevingsplan is straks  -na inwerkingtreding van de Omgevingswet - geen instemming van de gemeenteraad nodig. De VNG en de commissie Raadsleden & Griffiers verkenden de gevolgen voor de raad.

Informatie voor constructeurs BWT over inventarisatie risico's breedplaatvloeren - Detaillering aansluitvlak breedplaatvloeren

Naar aanleiding van de het gedeeltelijk bezwijken van de constructie van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, onstaan er vragen over hoe het aansluitvlak tussen breedplaatvloer en druklaag moet worden gedetailleerd. De 39e vraag in de VARCE-rubriek geeft antwoord.

Kamerbrief bij rapport 'De aanpak van malafide pandeigenaren en de handhaving van de Woningwet'

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet. Dit is een onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet

Kamerbrief over vergunningverlening voor nieuwbouw

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de gemeenten waarin hij oproept om bij vergunningverlening voor nieuwbouw te letten op de aansluiting tussen een geprefabriceerde breedplaat en de ter plaatse gestorte betonlaag

Nieuwsbrief 27 september 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 27 september verzonden. Wil je de nieuwsbrief zelf in je mail ontvangen schrijf je dan hier in.

Ministerie van BZK: aandacht voor veiligheidsrisico betonvloeren

Bij gebouwen waarbij de vloeren bestaan uit betonplaten uit de fabriek in combinatie met een laag beton die daar ter plekke op gestort wordt, moeten bouwers en gemeenten goed letten op de aansluiting tussen de twee betonlagen. Dit om veiligheidsrisico’s uit te sluiten. In mei 2017 stortte een parkeergarage in aanbouw in op Eindhoven Airport, waar zulke vloeren waren gebruikt

Jaarcongres VTH "Van regel- naar risicogericht"

Er zijn veel wijzigingen in wet- en regelgeving geweest en gaande. Kernbegrippen daarin zijn participatie, dereguleren en lokale afweging. Algemene regels daar waar het nodig is, het aantal vergunningen beperken en met ondernemers, burgers en buurten aan het roer

Garage Eindhoven Airport stortte in als gevolg van technische fout.

De reden voor het instorten van een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport eind mei, blijkt een bouwfout te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek dat uitgevoerd is door TNO en adviesbureau Hageman. 

Onderzoeksresultaten gedeeltelijke instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage P1 Eindhoven Airport bekend

Vandaag zijn de resultaten van de onderzoeken naar de technische oorzaak van het gedeeltelijk instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage P1 (Multi Purpose Building/MPB) op zaterdag 27 mei 2017 bekend gemaakt.

“Vertrouwen op brandveiligheid Nederlandse gevels is nergens op gebaseerd”

Bij DGMR zijn ze er helemaal niet gerust op dat het met de brandveiligheid van Nederlandse woongebouwen veel beter is gesteld dan in Engeland. “Dat roept iedereen wel na de Grenfell-ramp, maar zo solide is de Nederlandse regelgeving en bouwpraktijk helemaal niet.”

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2017

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Kamerbrief over beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Plasterk ( BZK) zendt de antwoorden op de aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.

Terug naar de Ambachtsschool. Leve de LTS!

Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging BWT schreef een artikel waarin hij beschrijft welk probleem de bouw de komende tijd te wachten staat als er niet iets gaat gebeuren in het onderwijs. Het huidige VMBO is onvoldoende ingesteld om jongeren richting de bouw te krijgen. En kwaliteit in de bouw heeft toch echt als basis dat de mensen die het bouwwerk bouwen voldoende kundig zijn en vooral gemotiveerd zijn het vak uit te voeren.

Mailing Omgevingsloket online 18 september 2017

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Vanaf 1 december 2017 geen xml-bijlagen meer in e-mail

Voldoen aan de technische voorschriften nader beschouwd

“De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht”, een proefschrift van mr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan. Ik acht het een 'must read' voor wie actief is met kwaliteitsborging binnen de bouw.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr. 53

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Jaarcongres Relevant 2017, samen werken aan een veilig Nederland

Het jaarcongres Relevant 2017, hét congres voor Externe Veiligheid, vindt plaats op donderdag 14 december in De Fabrique in Utrecht. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Centraal staat dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt.

Open online cursus ‘Anders werken door de Omgevingswet’

De nieuwe Omgevingswet brengt veel veranderingen mee voor overheidsorganisaties én voor individuele medewerkers. De open online cursus ‘Anders werken door de Omgevingswet’, mogelijk gemaakt door A+O fonds Gemeenten, het programma Aan de slag met de Omgevingswet en VNG, helpt hen daarbij. De cursus is vanaf 12 september voor iedereen beschikbaar

Beantwoording Kamervragen over het landelijk asbestvolgsysteem en de programmatische aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Von Martels en Geurts (beiden CDA) over het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

Beantwoording feitelijke Kamervragen startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie'

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie' (NOVI).

Nieuwsbrief 5 september 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 5 september verzonden.

Omgevingsloket is niet beschikbaar op 7 september tussen 16.00 en 17.30 uur

Op donderdag 7 september is Omgevingsloket online niet beschikbaar vanaf 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.  Er is onderhoud ingepland. Onze excuses voor het ongemak.