Open online cursus ‘Anders werken door de Omgevingswet’

De nieuwe Omgevingswet brengt veel veranderingen mee voor overheidsorganisaties én voor individuele medewerkers. De open online cursus ‘Anders werken door de Omgevingswet’, mogelijk gemaakt door A+O fonds Gemeenten, het programma Aan de slag met de Omgevingswet en VNG, helpt hen daarbij. De cursus is vanaf 12 september voor iedereen beschikbaar.

Anders leren werken

De Omgevingswet is een verandering aan de basis: één wet – in plaats van 26 – voor de fysieke leefomgeving, inclusief  bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Veel zaken zullen ingrijpend veranderen voor overheidsorganisaties én voor individuele medewerkers. Zonder overdrijven kan worden gesteld: ambtenaren zullen anders moeten leren werken. Op veel (werk)plekken is dus directe behoefte aan kennis en ervaring.

Massale doelgroep

Hoe kun je zo’n massale doelgroep in één keer bedienen? Dat kan met een ‘massive open online course (MOOC), ofwel een vrij toegankelijke online cursus. De MOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ ondersteunt gemeenteambtenaren die zich willen ontwikkelen op inhoud, netwerk en vaardigheden. Zo bevat de cursus korte video’s waarin professionals uit het ruimtelijk domein hun ervaring met de nieuwe werkwijze delen.  Bijvoorbeeld over aandachtspunten bij burgerparticipatie, of over het voeren van effectieve gesprekken. Natuurlijk kunnen ook andere personen die betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet de cursus volgen. Dat is het voordeel van een MOOC.

Inzichten

De MOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ bestaat uit vier zogenaamde ‘inzichten’:

  • Wat brengt de omgevingswet? (online vanaf 12 september)
  • Rollen veranderen, patronen doorbreken (online vanaf 19 september).
  • Krachtig samenspel, integraal samenwerken (online vanaf 26 september).
  • Het gesprek bij de Omgevingswet (online vanaf 3 oktober).

Alle delen blijven na verschijning vrij raadpleegbaar.

OMOOC

U vindt de MOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ op de website van OMOOC. OMOOC is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), Publiek Denken en Public Cinema.

Evenementenageda

Onderwerpen en ‘vanaf-data’ zijn ook te vinden in de Evenementenagenda op deze website.

Bron: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl 06-09-2017

Auteur: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Thema's: Omgevingswet

Tags: Opleidingen Omgevingswet