Rol gemeenteraad bij afwijken omgevingsplan

Voor aanvragen omgevingsvergunning die in strijd zijn met het Omgevingsplan is straks  -na inwerkingtreding van de Omgevingswet - geen instemming van de gemeenteraad nodig. De VNG en de commissie Raadsleden & Griffiers verkenden de gevolgen voor de raad.

De handreiking 'Rol gemeenteraad bij afwijken omgevingsplan ' staat stil bij wat die adviesrol van de gemeenteraad in de praktijk gaat inhouden.

De handreiking sluit af met tips voor een discussie in uw gemeente over de rol van de gemeenteraad.

Meer informatie

Bron: VNG 29-09-2017