Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 57

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter

2018: Samen goede voornemens maken

Vooruitblik op 2018 door Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter

Nieuwjaar, tijd voor goede voornemens! Bent u al van start met uw goede plannen? Wij hebben drie voornemens die ik graag met u deel.

Lees meer

Advies Raad van State over AMvB’s en Invoeringswet

Op 22 december heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over de ontwerp-AMvB’s op grond van de Omgevingswet en het voorstel voor de Invoeringswet. Bij de AMvB’s gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Lees meer

Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur.

Lees meer

Internetconsultatie: wijziging Awb voor stroomlijning omgevingsrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet op onderdelen aangepast worden om aan te sluiten op het nieuwe omgevingsrecht. De internetconsultatie voor het voorstel voor wijziging van de Awb is nu van start. U kunt uw reactie indienen tot en met 18 mei 2018.

Lees meer

Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht, handhaving en opsporing?

Lees meer hierover in het interview met medewerkers van de programmadirectie Eenvoudig Beter in het decembernummer van Dier & Milieu.

Lees meer

Eco-innovaties mogelijk maken onder Europese milieuregelgeving: belemmeringen of ook kansen?

Europese milieuregelgeving kan eco-innovaties stimuleren, maar ook belemmeren. Het project Make it Work kijkt op dit moment naar knelpunten in de Europese regelgeving die innovaties in de transitie naar een circulaire economie belemmeren. Daarover organiseerde Make it Work op 14 en 15 december in Den Haag een internationale workshop.

Lees meer

Congresbundel Nationale Dag van de Omgevingswet

‘Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording’. Zo luidt de titel van de terugblik op de zesde Nationale Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door de VVM netwerk van milieuprofessionals, waarvan op 18 januari het eerste exemplaar is overhandigd aan gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht.

Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Minister Ollongren voor het eerst over de Omgevingswet

Kajsa Ollongren, minister van BZK, in Kwartslag 2: ‘De Omgevingswet is om meerdere redenen een bijzondere wet, deze daagt nadrukkelijk uit om oplossingsgericht naar maatschappelijke opgaven te kijken.’ Ook over de stand van zaken van het digitaal stelsel, ondernemers in Friesland die gaan oefenen met de wet en mooie voorbeelden uit Noord-Holland, en meer.

Lees meer

Aan de slag Trofee

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan Omgevingswetprojecten. En doen dat op een inspirerende manier. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom organiseren we jaarlijks een verkiezing voor de Aan de slag Trofee, uitgereikt door de minister. Geef uw eigen of een ander goed project op!

Lees meer

Scheepswerf zoekt initiatiefnemer

Aan de drukbevaren Hollandsche IJssel ligt een oude scheepswerf. Ze is al jaren buiten gebruik, want de werf is niet meer geschikt voor de grote binnenvaartschepen van nu. Sinds 2009 is de gemeente Krimpen aan den IJssel eigenaar van het gebied. Die zou graag zien dat het terrein tot ontwikkeling komt.

Lees meer

Omgevingswet in snelkookpan

Hoe geef je iedereen in je organisatie de geest van de Omgevingswet mee? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is hiervoor gestart met de pilot train de trainer.

Lees meer

Vensteronderzoek zoekt deelnemers

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet zet het vergelijk- en leerinstrument ‘Vensters op de Omgevingswet’ in om overheden te ondersteunen bij implementatie van de wet. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Lees meer

Officiële publicaties

Kamerbrief d.d. 18 januari 2018 met aanbieding van het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie Volp december 2016)

Agenda

Januari 2018 e.v. | Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet | Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden. De Slagsessies. Hier wordt kennis gedeeld en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook nieuwe producten worden besproken en verbeterd.
Lees meer
 
Februari 2018 e.v. | Roadshows Omgevingswet
Werkt u bij gemeente, waterschap, provincie, Rijk, of bij GGD-GHOR of Omgevingsdienst? Wat betekent de Omgevingswet dan voor u, en voor uw regio? De Roadshows Omgevingswet brengen lokale kennis, ervaring en partijen bij elkaar. Meld u aan voor de Roadshow in uw omgeving!
Lees meer

 

Bron: programmadirectie Eenvoudig Beter 25-01-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet