Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 16 januari

Op dinsdag 16 januari is de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst (release 2.13.2).

De nieuwe versie komt naar verwachting op dinsdag 20 februari 2018 beschikbaar op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl). Het loket is die dag niet beschikbaar.

De nieuwe versie bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • Behandeldienst kan ook behandeldienst instellen:
  • Behandeldiensten of samenwerkingsverbanden kunnen de behandeling van bepaalde aanvragen overdragen naar een andere organisatie.
  • Conceptaanvraag over kunnen dragen naar andere organisatie:
  • De toegewezen coördinator kan conceptaanvragen overdragen naar een andere organisatie.
  • Uitbreiden adviesmodule:
  • Behandelende organisaties kunnen een adviesverzoek intrekken en adviseurs kunnen een adviesverzoek zelf afsluiten zonder documenten toe te voegen.
  • De taak 'Aanvragen advies' komt beschikbaar bij aanvragen met status beschikking
  • Gebruikers verwijderen wordt mogelijk in de beheermodule

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u binnenkort op onze website.

Bron: Omgevingsloket 12-01-2018