Uit de Staatscourant van 21 december 2017; Nieuwe aanwijzingen van normen brandwerendheid en vuurbelasting

Op pagina 5 van de Staatscourant van 21 december 2017 staan twee aanwijzingen voor normen die te maken hebben met bouwkundige brandveiligheid. In de publicatie dreigen ze een beetje ondergesneeuwd te raken in allerlei andere onderwerpen. Vandaar dat deze langs deze weg nog even extra onder de aandacht worden gebracht. Het gaat om de volgende twee punten die in deze Staatscourant genoemd worden:
6. De verwijzing naar NEN 6069 2011 komt te luiden: NEN 6069+A1:2016 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten.
7. De verwijzing naar NEN 6090 2006 komt te luiden: NEN 6090:2017 Bepaling van de vuurbelasting.
Zie ook: Staatscourant 21-12-2017

BBN draagt met haar kennis in de NEN werkgroep 6068, die ondermeer werkt aan een nieuwe versie van deze norm bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. Deze norm is in het Bouwbesluit aangewezen om de uitbreiding van brand in gebouwen te beperken.

Bron: BBN 12-01-2018

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid