Bijeenkomst omgevingsveiligheid

Wanneer : 8 november 2018, van 13.00u tot 17.30u (inloop vanaf 12.30u)
Waar : Bouwcampus in Delft
Voor wie :  publieke opdrachtgevers, met name hoofden van afdelingen projecten, advies en inkoop, maar ook projectmanagers, adviseurs en anderen die in de praktijk te maken hebben met veiligheid in projecten

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor opdrachtgevers voor bouw- en infraprojecten. Bent u BWT-er en leest u deze uitnodiging, dan verzoeken wij u deze uitnodiging ook door te sturen naar de collega's die binnen uw organisatie optreden als opdrachtgever, en in die hoedanigheid met omgevingsveiligheid te maken hebben. 

De aandacht voor omgevingsveiligheid – en de rol van de opdrachtgever hierin – neemt toe. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag in gesprek over de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor veiligheid op en rond de bouwplaats en hoe we bij de invulling daarvan kunnen komen tot een uniforme marktbenadering. Daarbij bespreken we de lessen die getrokken zijn uit de hijsongevallen in Alphen a/d Rijn en in de Rijnstraat 8 in Den Haag en uit de daaropvolgende aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als initiatiefnemers van deze bijeenkomst willen wij samen met u en met de betrokken ketenpartners meer daadkracht en besef over veiligheid op en in de omgeving van de bouwplaats bereiken, vanaf de vroegste start van het bouwproces.

 
De initiatiefnemers voor deze bijeenkomst zijn een groot aantal publieke opdrachtgevers, te weten Rijkswaterstaat, woningcorporatie de Alliantie, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf. Stichting de Bouwcampus helpt ons met het vormgeven van de activiteiten. De keynote speech wordt verzorgd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en zal ingaan op de opvolging van de aanbevelingen naar aanleiding van eerdergenoemde hijsongevallen en op het dan inmiddels verschenen rapport over de instorting van de parkeergarage Eindhoven. In interactieve deelsessies willen we onderwerpen bespreken als hoe om te gaan met “contractdenken”, de geleerde lessen en het versterken van urgentiegevoel en transparantie. Bij deze gesprekken nodigen wij ook vertegenwoordigers uit van regelgevers, toezichthouders, van marktbelangenverenigingen zoals Bouwend Nederland, UNETO-VNI, BNA en NLingenieurs en van Bewuste Bouwers en de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Zij nemen vanuit hun perspectief deel aan de discussies in de parallelsessies en verzorgen in enkele gevallen ook een inleiding. In de bijlage vindt u het programma van deze bijeenkomst.
 
Ik nodig u van harte uit voor deze bijeenkomst. U meldt zich aan door een mail te sturen naar barbel.keyser@rijksoverheid.nl.
 

Programma

 

Bron: Rijksoverheid 19-10-2018

Thema's: Omgevingswet