Concept roadmap invoering Omgevingswet gemeenten beschikbaar

Dit voorjaar is een start gemaakt met de roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten. Deze roadmap geeft de samenhang weer tussen de hoofdsporen wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken.

U ziet per veranderopgave de belangrijkste mijlpalen en te verrichten activiteiten, gericht op datum inwerkingtreding.

Concept al online

Er is een grote behoefte aan inzicht in de opgave die gemeenten hebben tot de inwerkingtreding van de wet in 2021. Daarom staat dit eerste concept van de roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten al online.

Dit concept wordt de komende weken getoetst op volledigheid en correctheid en wordt deze zomer verder uitgewerkt. Na de zomer wordt de eerste versie gepubliceerd.

Daarna wordt de roadmap halfjaarlijks geactualiseerd op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en ontwikkelingen.

Meer informatie

Naast de gemeentelijke roadmap is een die de samenhang weergeeft tussen wet, kerninstrumenten, DSO-LV en de implementatie hiervan bij Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties. De gemeentelijke roadmap is de verdieping hiervan.

Bron: VNG 01-10-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet