Een brandveilige gevel!!


De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan al de gemeenten gevraagd de brandveiligheid van gevels te inventariseren. Schrijf in voor de workshop van Brandveilig Bouwen Nederland hierover op donderdag 22 november! In de BBN workshop komt aan de orde oa;  Wat zijn de risico’s van brandoverslag en branddoorslag via een geventileerde gevel? Wat zijn de minimale eisen en wat is wenselijk? Duidelijkheid is geboden op welke manieren branduitbreiding via de buitenschil kan worden voorkomen. Verder worden de risico’s en gevolgen voor vluchtende personen en het optreden van de brandweer beschouwd. De BBN productwerkgroep Platen, blokken isolatiemateriaal en bescherming constructies geeft hier tijdens de BBN studiedag veilig vluchten een workshop over. Alle betrokken van gebouweigenaar en beheerder, huurder tot bouw en woningtoezicht, aannemer, architect en brandweer hebben hier de kans kennis op te doen en ervaringen te bespreken. BBN is aanwezig op het VBWTN congres voor nadere toelichting en gesprekken! Programma en inschrijven voor de workshop en BBN studiedag https://www.bbn.nu/bbn-studiedag/programma/
 

18-10-2018

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid